Hyvä perehdytys

kannustaa kysymään

Hyviksi harjoittelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdyttäjiksi tunnettuja yrityksiä yhdistää se, että työturvallisuudesta puhutaan laajasti. Tärkeää on kysyä, kun jokin on epäselvää.