TURVALLISUUS AJASSA

Kemikaalivirasto julkaisee vaarallisten aineiden tietokannan

Osassa kierrätykseen päätyvistä esineistä ja tuotteista on vaarallisia kemikaaleja, jotka kannattaisi ottaa pois kierros…