FIKSUSTI TÖISSÄ

Raskas  toistotyö aiheuttaa  kuormitusta erityisesti  olkaniveliin, kyynärpäihin ja  ranteisiin. Lisäksi tuotteita  hyllyttäessään työntekijä on  kiertyneessä ja kumarassa  asennossa, mikä voi johtaa  selkävaivoihin.
Raskas toistotyö aiheuttaa kuormitusta erityisesti olkaniveliin, kyynärpäihin ja ranteisiin. Lisäksi tuotteita hyllyttäessään työntekijä on kiertyneessä ja kumarassa asennossa, mikä voi johtaa selkävaivoihin.

Helpotusta

hevi-kuorman purkuun

Myyjän työ päivittäistavarakaupassa on ruumiillisesti raskasta työtä, erityisesti tehtävissä, joissa nostetaan ja siirretään tavaroita. Lidlin myymälöissä on tehty onnistuneita parannuksia fyysisen kuormituksen ehkäisemiseksi.

Aikaisin aamulla lastauslaiturille saapuu kaksi metriä korkea, tiukasti pakkausmuoviin kääritty lavakuorma täynnä hedelmä- ja vihanneslaatikoita. Sitä vastaanottaa myyjä, joka käyttää jopa kaksi tuntia kuorien muovia, purkaen laatikoita ja hyllyttäen tavaraa.

Hevi-kuorman purku on esimerkki raskaasta tehtävästä, joka osuu työntekijän kohdalle kerran kaksi viikossa. Yleensä sitä ei ajoiteta samalle työntekijälle peräkkäisinä päivinä sen kuormittavuuden vuoksi. Vuorosuunnittelu onkin yksi keino tukea henkilöstön palautumista ja työssä jaksamista.

– Työ on fyysistä. Panostamme paljon lidliläisten hyvinvointiin ja työn turvallisuuteen sekä pyrimme huomioimaan ihmisten yksilöllisiä eroja, kertoo Lidlin työsuojelupäällikkö Ossi Salonen.

Toistotyö rasittaa

Myymälätyön keventämiselle on perusteita. Käsityövaltainen työ ei ole merkittävästi muuttunut viime vuosikymmeninä. Erilaisia apuvälineitä on sentään tullut käyttöön, ja ergonomiaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Yksipuolisia työasentoja pyritään vähentämään monin tavoin. Kaikki työntekijät tekevät kaikkia myymälän tehtäviä, erikseen ei ole esimerkiksi kassamyyjiä tai hyllyttäjiä. Kassalla voi työskennellä istuen tai seisten. Ergonomiaa on parannettu erikätisten kassojen, säätötuolien ja seisontamattojen avulla. Kunnollisilla työkäsineillä tavarasta saa hyvän otteen.

– Kassatyöskentelyssä korostuu samansuuntainen toistotyö, jossa saattaa tulla myös yksipuolista keskivartalon kiertoliikettä, kun taas hyllytyksessä kuormitusta aiheuttavat käsin tehtävät nostot. Lähes kaikissa työtehtävissä yhteisenä kuormitustekijänä on toistotyö. Iso osa työpäivästä ollaan jaloillaan, mikä kuormittaa jalkoja, Salonen selvittää.

Kuormanpurku tarkastelussa

Vuoden 2019 aikana kuorman purkamisen riskeihin kiinnitettiin Lidlissä erityistä huomiota.

Lavakorkeuksista oli jo keskusteltu työsuojelutarkastusten yhteydessä aiemmin, koska ne selvästi kuormittivat ja aiheuttivat jopa vaaratilanteita työntekijöille heidän nostaessaan tavaroita parin metrin korkeudesta. Salonen pyysi työfysioterapeutin tarkastelemaan työsuoritusta.

Erityisesti hedelmä- ja vihanneskuormassa laatikot ovat painavia, viidestä ja kahteenkymmeneen kiloa. Työtä nopeuttaakseen työntekijä nostaa monta laatikkoa kerrallaan.

Pari tuntia kestävän hevi-kuorman purkamisen aikana työntekijä toistaa noston lukuisia kertoja. Painavia laatikoita nostettaessa olkanivelet ovat kovilla silloin, kun kädet ovat hartiatason yläpuolella.

Ylimpiä laatikoita kurkotettaessa voimantuotto on heikoimmillaan, erityisesti, jos paino on vain toisen jalan varassa tai työntekijä joutuu varvistamaan. Kun tukipinta on pieni, riski horjahtaa tai pudottaa laatikko lisääntyy. Äkkinäinen liike voi myös aiheuttaa nivelen ääriasennon, jolloin olkapään ja hartioiden vaurioitumisriski kasvaa.

Työfysioterapeutti ohjeisti, että riskien välttämiseksi lavojen purkamisessa tulee olla kaksi työntekijää. Silloin toinen seisoo tasolla ja antaa laatikon alas toiselle työntekijälle, joka siirtää laatikon edelleen työskentelykorkeudella olevalle lavanostimelle.

Apuvälineet käyttöön

Lavakuormat madaltuivat jonkin verran jakelukeskuksessa toteutetun parannuksen ansiosta. Niin sanottu HeVi-portti rajoittaa kuorman korkeutta, koska portin alta mahtuu korkeintaan kahden metrin korkuinen lava. Työsuojeluviranomaisen mukaan lava on edelleen niin korkea, että tasoja ja nostimia tarvitaan.

– Kuorman purkamisessa käytetään sähköisiä lavansiirtovaunuja, joilla lavoja voidaan nostaa sopivalle korkeudelle, sekä nousutasoja, joiden avulla vältetään hartiatason yläpuolelle kurottelu, Ossi Salonen kertoo.

Myymälät voivat Salosen mukaan hyödyntää myös työfysioterapeutin ergonomiaohjausta vuosittain. Työfysioterapeutin palveluja tarjotaan työpaikalle erityisesti silloin, jos työntekijöillä on tuki- ja liikuntaelinongelmista johtuvia poissaoloja.

Työntekijöiden käytössä oleva opasvihkonen tarjoaa vinkkejä ergonomisista työasennoista, jotka käydään läpi perehdytyksessä. Tule-haasteita kokeneet saavat erikseen ohjausta työfysioterapeuteilta.

Liikuntaan kannustetaan

Lidlissä on käytössä Liikuttajat-toimintamalli, jossa mallia varten koulutetut lidliläiset innostavat omia tiimejään liikkumaan töissä sekä vapaalla.

– Tuemme rahallisesti liikuntaharrastuksia, tarjoamme osallistumismaksuja juoksutapahtumiin, ja meillä on esimerkiksi työmatkaliikuntaan kannustavia kampanjoita, Salonen kertoo.

Liikunnan lisäksi Salonen nostaa esiin palautumisen. Palauttava liikunta on erityisen tärkeää myymälätyön kuormittavuuden takia.

Lidl Suomi

Lidl Suomi työllistää noin 5 600 työntekijää.

Myymälätyöntekijöistä 78 prosenttia on naisia.

Kaikkien lidliläisten keski-ikä on alle 30 vuotta.

Kaupan alan ammattitaudit ja tapaturmat

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilaston mukaan tukku- ja vähittäis­kaupan alalla korvatuissa ammattitaudeissa jännetupen- tai olkaluun sivunastan tulehdus oli toiseksi yleisin altiste melun jälkeen. Tapaturmataajuus kaupan alalla on samaa luokkaa kuin kaikkien alojen tapaturmataajuuskeskiarvo. Vuonna 2019 alan työntekijöille sattui 28,5 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti.