Palvelualalla esiintyy

häirintää ja väkivallan uhkaa

Yli puolet palvelualojen työntekijöistä kokee väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Myös seksuaalinen häirintä on alalla yleistä. Ikävin tilanne on ravintola-alan työntekijöill…