Arvostava kohtaaminen

luo yhteisöllisyyttä

Vesangan päiväkotikoulun opettajat ovat yhdessä vuosien kuluessa laatineet käsitekartan, joka kuvastaa toimivan työyhteisön edellytyksiä. Useimmat asiat liittyvät arvostavaan koht…