Työ turvalli suutta

luovalla otteella

Bussiyhtiö innostui kehittämään toimintaansa taidelähtöisen työskentelyn keinoin. Kuvat, musiikki ja muut luovat menetelmät lähensivät ihmisiä toisiinsa ja saivat keskustelemaan asioista…