Työelämän selviytyjä

Porin kaupungilla talousasiantuntijana työskentelevä Jone Puputti on tyytyväinen siihen, että hän saa itse säädellä työpäiväänsä vointinsa ja jaksami sensa mukaan.

Aivoverenvuoto

muutti elämän

Talousasian…