LIIKKUVA AIKUINEN

Työmatkaliikkumisen asiantuntijat Sally Londesborough ja Ville Voltti auttavat organi­saatioita löytämään entistä fiksumpia liikkumisen ratkaisuja.

Kotoa töihin ja takaisin – terveyttä, säästöjä ja ilmastote…