LUKIJOILTA

Lukijoita kiinnosti eniten lehdessä 1/2020 juttu Aivot eivät multitaskaa.

Juttu muistuttaa siitä, että jatkuvat aistiärsykkeet eivät ole aivoille hyväksi.

Tämä aihe on todella ajankohtainen omassa työyhteisössäni. Av…