Argumentointi vähentää

muutos vastarintaa

Ideoiden ja ehdotusten läpivieminen on työlästä, jos työyhteisössä on ihmisiä, jotka vastustavat jokaista muutosta. Kaikki vastustus ei kuitenkaan ole muutosvastarintaa.