Esimiestyön paineet

esiin ja tarkasteluun

Työsuojelutarkastukset kohdistuvat nyt esihenkilöiden psykososiaaliseen kuormitukseen, joka työpaikoilla jää usein selvittämättä. Heitä rasittavat muun muassa liiallinen työmäärä j…