Kentällä liikkuessaan poliisin on oltava valppaana ja varuillaan, mistä voi olla hankala päästä irti vapaa-aikana.

Poliisin työ

menee tunteisiin

Poliisi selvittää työssään rikoksia ja onnettomuuksia ja kohtaa niiden nostamia tunt…