AJASSA

Tuntosarvet koholla

työyhteisössä

Työyhteisön sisäisellä viestinnällä välitetään tietoa, rakennetaan yhteisöllisyyttä ja vahvistetaan luottamusta. Viestijän tärkein läksy on op…