TYÖ AJASSA

Miten työajan enimmäismäärä lasketaan?

uUsi työaikalaki on ollut voimassa vuodesta 2020. Aiemmin laissa säänneltiin ylityön enimmäismäärä, mutta nykyisen lain mukaan työntekijän työaika on enint…