työ / terveys / turvallisuus

Kolmannen sektorin töissä ei aina olla selvillä, kuka vastaa työntekijöiden työhyvinvoinnista. Järjestöllä tai yhdistyksellä, joka palkkaa työntekijän, on samat vastuut ja velvoitteet kuin muillakin t…