Reetta Osara on toiminut työterveys huollossa vuodesta 2003. Alun perin hän tähtäsi terveydenhuollon opettajaksi, mutta asiakastyö vei mennessään. – Olen unelmatyössäni.

Elintavat puheeksi kuunnellen ja kannustaen

Suoraa puhett…