TYÖELÄMÄN SELVIYTYJÄT

Asperger-ihmisen

on vaikea rajata työtään

Unicus on yritys, joka palkkaa konsulteikseen pelkästään autismikirjon ihmisiä. He ovat sitoutuneita ja osaavat keskittyä työhönsä – usein liikaakin. Harry Ahlgren…