LUKIJOILTA

Eivät vain hajusteet

Ympäristöherkkyys työpaikalla voi olla hankalasti ratkaistavissa oleva ongelma. Yksilön kokeman haitan lisäksi se on myös kansantaloudellinen haaste. Herkän henkilön kokemaa oireilua ei pidä ohit…