Jälkikypsytyskentälle kasattu biojäte ei muodosta haitallisia kaasuja, joten yksikönpäällikkö Jorma Palmu voi kulkea aumojen välissä ilman hengityksensuojainta.Sivulla 37 Mustankorkean biokaasulaitoksen laitosmies Santtu T…