Päihdeongelmat
eivät katoa peittelemällä

Suora puhe, ongelmiin puuttuminen ja sujuva hoitoon ohjaus ovat HOK-Elannon keinot työpaikan päihde ongelmien hallintaan. Tavoitteena on kiinnittää entistä enemmän huomiota jo varhaisii…