Eriävät mielipiteet
rohkeasti esiin

Ideoiden ja ajatusten runsaus lisää vaihtoehtoja, helpottaa ongelmanratkaisua ja parantaa tuottavuutta työyhteisössä. Miten tuoda omat näkemykset rakentavasti esiin?

Teksa…