Työ / Terveys / TURVALLISUUS

Vapaata läheisen hoivaa varten

MOnen työikäisen huolena on, miten omat ikääntyvät vanhemmat pärjäävät, jos he sairastuvat. Työsopimuslain mukaan työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että ty…