Tommi Nick (vas.) ja Jarmo Laitinen ovat käyneet SPR:n ensiapukurssin.

Ensiaputaito on työmaajohdon perusasioita

Hyvin johdetulla rakennustyömaalla sattuu harvoin pahasti. Pahimpaan on silti varauduttava, ja siksi valveutunut y…