Stevecossa tapaturmien estäminen pyritään varmistamaan monin keinoin. Yksi niistä on johdon ja työsuojeluorganisaation turvallisuuskierros, joita tehdään säännöllisesti eri paikkakunnilla, kuten kuvassa Mussalon konttiterm…