Ulkoista arvostaen

Kun ulkoistus hoidetaan henkilöstön kannalta mallikkaasti, se vaikuttaa myönteisesti työmotivaatioon ja tietotaidon säilymiseen. Viestinnällä on muutoksessa tärkeä merkitys.