AJASSA

Opi tunnistamaan

vahvuutesi

Omien taitojen tunnistaminen auttaa tavoitteiden asettamisessa, kehityskeskustelussa, palkkaneuvottelussa ja työpaikkaa hakiessa. Se lisää työn iloa ja tuottavuutta.