Naisten ja miesten töistä
kaikkien töihin

Suomessa työmarkkinat ovat eriytyneet selvästi sukupuolen mukaan, mikä ei ole ongelmatonta. Osaaminen kun ei katso sukupuolta.

Suomessa terveys- ja…