AJASSA

Työpaikoilla suunnataan

kohti neutraalia kieltä

Monella työpaikalla on ryhdytty puhumaan esihenkilöistä esimiesten sijaan, mikä kielitieteilijän mukaan on oikea suunta. Sukupuolittuneiden am…