Työelämä

Päätöksenteko on aivotyötä, jota työnantaja voi tukea kognitiivisen ergonomian keinoin

Sujuvan aivotyön opit kannattaa ottaa käyttöön ratkaisuja etsittäessä.

| Teksti: Tiina Komi | Kuva: Shutterstock

Työelämässä tulee vastaan monenlaisia päätöksiä vaativia tilanteita. Osa niistä on niin mutkikkaita, ettei niihin ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, toteaa tutkimuspäällikkö Virpi Kalakoski Työterveyslaitoksesta. Välillä on vain tyydyttävä tekemään päätös ilman varmuutta siitä, että se on paras mahdollinen.

– Toisaalta saman asian voi tehdä hyvin myös eri tavoilla. Harvoin tarjolla on vain yksi vaihtoehto.

Parhaat päätökset syntyvät, kun niiden pohtimiseen on riittävästi aikaa. Tutkimusten mukaan päätös on huono silloin, kun se tehdään riittämättömän ja yksipuolisen tiedon varassa huomioimatta olennaisia asiayhteyksiä. Näin voi käydä, jos esimerkiksi yhden henkilön mielipide jyrää muut alleen.

Päätöksenteko on aivotyötä, jota hyvä kognitiivinen ergonomia helpottaa. Sujuvan aivotyön varmistaminen on yhtä tärkeää kuin hyvä työasento tai oikeat työvälineet.

Listat auttavat jäsentämään

Ajatteleminen, pohtiminen ja keskustelu tapahtuvat työmuistissa. Päätöksiä tehdessä työmuistin täytyy pitää monta asiaa mielessä.

– Työmuisti on kuitenkin rajoittunut, ja se aiheuttaa ongelmia etenkin silloin, kun ei muisteta käyttää ulkoisia apuvälineitä muistin tukena. Ihmisen ajattelun kenttä on rajallinen, Kalakoski huomauttaa.

Jos päätös tehdään muistin varassa, ihmiset pystyvät pitämään mielessään siihen liittyen vain kolmesta neljään asiaa. Siksi asioita kannattaa kirjata ylös.

Kalakoski suosittelee listojen tekemistä sekä kaavioiden ja kuvien hyödyntämistä. Ne helpottavat jäsentämistä ja muistamista. Listaaminen auttaa myös hahmottamaan, puuttuuko vielä jokin näkökulma, joka voisi vaikuttaa asiaan.

Listaaminen helpottaa päätökseen vaikuttavien olennaisten seikkojen esiin poimimista. Jokaisen asian viereen voi kirjata, kuinka paljon sillä on painoarvoa. Kannattaa myös miettiä sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksia.

– Hyvä päätöksenteko ei ole vain onnistunutta järkeilyä, vaan siinä joutuu tekemään myös valintoja. Kaikkia tavoitteita ei välttämättä saavuteta.

Isännöinti Luotsin henkilöstö on poiminut parhaat keinot omaan päätöksentekoonsa. Kuvassa toimitilapäällikkö Jouko Ahonen ja isännöitsijä Taija Assadi.

Tilaaja, lue koko pitkä juttu päätöksenteon tukemisesta Kohti viisaita ratkaisuja.

Osta irtonumero.

Tutkimuspäällikkö Virpi Kalakoski Työterveyslaitoksesta neuvoo työpaikkoja tukemaan työntekijöidensä päätöksentekoa näin:

  • Kerää kaikki oleellinen tieto asiasta.
  • Varaa asian pohtimiseen riittävästi aikaa.
  • Listaa olennaiset asiat.
  • Kirjaa eri vaihtoehdot ylös.
  • Merkitse eri vaihtoehtojen plussat ja miinukset.
  • Jäsennä, mitä olennaisia asioita on hyvä painottaa. Pisteytä ne.
  • Punnitse eri vaihtoehtojen seurauksia.
  • Arvioi päätöstä jälkeenpäin.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje