Kaupallinen yhteistyö

Uusi työkalu mittaa psykososiaalista kuormitusta

| Teksti: Seija Moilanen, Lasse Kammonen

Työpaikoille suunniteltu maksuton Kuormitusvaaka-sovellus kertoo psykososiaalisen kuormituksen kokonaistilanteesta ja toimii ennakoinnin ja seurannan välineenä.

Tänäkin vuonna useat tutkimukset ovat kertoneet, että merkittävä joukko työntekijöitä pitää mahdollisena, jopa todennäköisenä, omaa vakavaa työuupumustaan jossain vaiheessa. Ilmiö ei ole uusi. Viime vuosina on puhuttu ja kirjoitettu paljon haitallisesta kuormittuneisuudesta työssä ja tästä seuraavista sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Tämä ei kuitenkaan ole johtanut tilanteen parantumiseen. Viimeistään nyt on syytä todeta: puheet eivät riitä, on tekojen aika.

Työturvallisuuskeskuksen koulutuksissa kuulee kovin usein saman tarinan: Työpaikalla ensimmäinen havainto pitkittyneestä haitallisesta työkuormituksesta on työntekijän pitkä sairausloma. Vaarojen arvioinnit on työpaikalla tehty, mutta niistä ei ole ollut apua ongelman tunnistamisessa, saati tilanteen arvioinnissa.

Ainoa tapa luotettavasti ennakoida haitallisen psykososiaalisen työkuormituksen kertymistä on viedä kuormituksen tunnistaminen ja arviointi yksilötasolle. Ihmiset ovat niin erilaisia ja kokevat asioita eri lailla, että perinteinen ”pieni joukko arvioi isoa joukkoa” -toimintamalli ei vain oikein toimi.

On myös tärkeä muistaa, että psykososiaalisten riskien arvioinnissa on aina kaksi puolta: kuormitustekijät ja voimavaratekijät. Tarkastelemalla vain haitallista työkuormitusta jää paljon olennaista tietoa saamatta. Pitäisi tarkastella pikemminkin kuormitus- ja voimavaratekijöiden välistä tasapainoa kuin yksittäisiä tekijöitä, jotta saadaan kuva työkuormituksen kokonaisuudesta.

Toisaalta mitä tarkemmin osataan kartoittaa ja pukea sanoiksi kuormitus- ja voimavaratekijöitä, sitä paremmin voidaan kohdentaa toimenpiteet. Tai kenties löytyy vaihtoehtoinen reitti? Kun voimavaratekijätkin tunnetaan, voidaan kuormituksen kokonaisuuteen vaikuttaa myös vahvistamalla niitä – etenkin jos kuormittavaksi koettuja asioita on hankala muuttaa. Tämä avaa esimiehille uusia keinoja tehdä työstä entistä mielekkäämpää, viihtyisämpää ja tuottavampaa.

Kuormitusvaaka-sovellus auttaa tarkastelemaan, jäsentämään ja pukemaan sanoiksi työhön liittyviä kuormituksen lähteitä ja myönteisiä piirteitä eli voimavaroja. Sen avulla voi arvioida näiden välistä tasapainoa, kohdentaa toimenpiteitä oikeisiin asioihin ja seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Sovellus toimii sekä mobiililaitteella että selaimella. Sen käyttäminen ei vaadi erityisiä taitoja – ainoastaan luottamusta ja avointa vuorovaikutusta työpaikalla. Kuormitusvaaka on julkaistu osoitteessa kuormitusvaaka.fi.

Kirjoittajat Lasse Kammonen ja Seija Moilanen ovat Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoita.

Kommentit

  1. Hienoja sanoja! Mitä teet, kun työnantaja viis välittää työntekijän psykosomaattisesta kuormituksesta?

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje