Työturvallisuus

Radonmittaus kannattaa aloittaa heti

| Teksti: Kirsi Väisänen

Säteilylaki velvoittaa työnantajat mittaamaan työpaikan sisäilman radonpitoisuuden, jos on perusteltua olettaa, että se on laissa säädettyä radonpitoisuuden viitearvoa suurempi. Mittaukset tehdään syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Silloin pitoisuus saadaan mitattua mahdollisimman luotettavasti. Työnantajan on ilmoitettava tulokset Säteilyturvakeskukselle.

Kun säteilylaki uudistui vuonna 2018, muun muassa koko pääkaupunkiseutu sekä useat kunnat Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa tulivat uusina alueina mittausvelvoitteen piiriin.

Radonmittauksia onkin tehty selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Kuitenkin esimerkiksi Etelä-Suomessa syksyllä 2019 ja alkuvuodesta 2020 tehdyssä valvonnassa huomattiin, että vain joka kolmas työpaikka oli tehnyt vaaditut radonmittaukset. Tarkastukset tehtiin Forssassa, Jokioisissa, Karkkilassa ja Siuntiossa.

Työsuojeluviranomainen valvoo tänä syksynä työpaikkojen radonia Kirkkonummella ja Sipoossa, jotka uusina alueina tulivat vuonna 2018 mittausvelvoitteen piiriin. Valvonta kohdistetaan työpaikkoihin, joissa on toimintaa maan tasalla tai kellarikerroksessa. Tarkastuksilla valvotaan, että työpaikalla on tehty radonmittaukset ja mittaustulosten perusteella tarvittavat toimenpiteet.

Säteilyturvakeskus on laatinut ohjeita uuteen säteilylainsäädäntöön liittyen, ja näillä näkymin ne julkaistaan ensi joulukuussa, kertoo ylitarkastaja Olli Holmgren Säteilyturvakeskuksesta.

– Ohjeet julkaistaan uudessa tietokantapohjaisessa ohjeistotyökalussa, jonka avulla käyttäjä löytää helposti haluamaansa aihealueeseen liittyvät säädökset lainsäädännön eri tasoilta, joita ovat laki, asetukset, määräykset ja erilliset päätökset, ja näihin liittyvät perustelut sekä STUKin laatimat ohjeet.

Työpaikan radonmittaukset koskevat myös monia työpaikkoja, jotka sijaitsevat muualla kuin nyt tarkastettavissa kunnissa. Säteilyturvakeskuksen nettisivuilta löytyy tietoa siitä, missä tapauksissa työpaikan tulee selvittää radonpitoisuus, ja missä kunnissa työpaikkojen radonmittaus on pakollinen. Radonmittausten tekeminen on työnantajan vastuulla.

Radon on maaperästä sisäilmaan kulkeutuva näkymätön ja hajuton radioaktiivinen kaasu, joka lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Radonkaasu aiheuttaa Suomessa noin 300 keuhkosyöpää vuodessa.

Radonmittauksen voi tilata esimerkiksi Säteilyturvakeskuksesta, jolloin se lähettää mittauspurkit työpaikalle.

Ohjeet radonmittaukseen löytyvät Säteilyturvakeskuksen sivulta Radon työpaikoilla.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje