Työelämä

Tuntosarvet koholla – tunneilmapiirin merkitys korostuu tietotyössä

Työyhteisön sisäisellä viestinnällä välitetään tietoa, rakennetaan yhteisöllisyyttä ja vahvistetaan luottamusta. Viestijän tärkein läksy on oppia kuulemaan ja aistimaan, mitä työpaikan ilmapiirissä tapahtuu.

| Teksti: Maarit Seeling | Kuva: Shutterstock
heinäsirkka tuntosarvineen

Chaplinin Nykyaika-elokuvan tehtaassa pärjäsi, kun pysyi liukuhihnan tahdissa kiertämässä ruuvia uudelleen ja uudelleen. Nyt työ on pitkälle automatisoitu, ja liki jokaisen työ on muuttunut ainakin osin tietotyöksi. Työn arvo rakentuu silloin ajattelun laadusta.

Ihmiselle ovat jääneet työt, jotka vaativat inhimillistä taitoa. Siksi työpaikan viestinnän, vuorovaikutuksen ja tunneilmapiirin merkitys korostuu. Työyhteisöviestinnällä tarkoitetaan kaikkea työpaikan sisäistä viestintää, kirjallista ja suullista.

Kun työntekijä tuntee olonsa arvostetuksi ja turvalliseksi, hän uskaltaa tuoda esiin myös keskeneräisiä työn kehittämiseen liittyviä ideoita. Lannistavassa ilmapiirissä sen sijaan moni kehityskelpoinen ajatus jää turhan arastelun vuoksi toteuttamatta. Hyvä työilmapiiri on uusien innovaatioiden paras kasvualusta. Se tuo parhaan esiin jokaisesta.

Hyvinvoiva työntekijä on valmiimpi antamaan työhön koko kyvykkyytensä, ja työntekijän tunne heijastuu myös asiakkaan kokemukseen. Organisaation kilpailuetu voi syntyä näistä inhimillisistä lisistä.

Jämäkkyyttä ja selkeyttä

Viestijän tulee hahmottaa, milloin työntekijät on otettava mukaan keskusteluun ja milloin pelkkä tiedottaminen riittää. Asiataso ei riitä, kun viestitään isoista tai monimutkaisista asioista, kuten vaikka organisaatiomuutoksesta. Kun keskustellaan vaikeista ja hankalista asioista, ihmistä täytyy kohdella kunnioittavasti. Tunnetta ja kokemusta ei voida sivuuttaa.

Keskustelussa on varmistettava, että kaikki pääsevät osallistumaan. Kovaäänisimmät jyräävät helposti työelämässä, mutta kaikenlaista käytöstä ei tarvitse sietää. Viestijän pitää uskaltaa olla tarvittaessa jämäkkä ja selkeä siinä, millainen käytös on sopivaa ja millainen ei.

Päivittäiset pienet valinnat vaikuttavat siihen, miten organisaatio toimii. Avoin dialogi, arvostuksen ilmapiiri ja turvallisuuden kokemus — yhdessä nämä tekijät luovat pohjan jatkuvalle oppimiselle, kehittymiselle ja töissä viihtymiselle.

 

Juttua varten on haastateltu psykologi, työyhteisövalmentaja Iida Mäkikalliota.

Kehitä omaa viestintääsi

  1. Kehitä tunnetaitojasi. Havainnoi itselle tyypillisiä tapoja reagoida paineen alaisessa tilanteessa. Harjoittele hyväksyvää suhtautumistapaa epämukaviin tunteisiin sen sijaan, että työntäisit tunteen syrjään. Tunteet kertovat meille taustalla olevista tarpeistamme. Jos emme tunnista, mistä tunteet kertovat, menetämme mahdollisuuden korjata tilanne.
  2. Ota huomioon tunteiden ja kokemusten taso asiasisällön rinnalla. Mitä erilaisia kokemuksia viestin vastaanottaminen saattaisi herättää, ja kuinka huomioin tämän viestinnässäni?
  3. Ole selkeä ja jämäkkä, jos tuot esiin vaikeaa asiaa. Epämääräisyys ja ympäripyöreys tekee vaikeasta asiasta vielä vaikeamman. Konkreettiset esimerkit helpottavat ymmärtämistä.

Kysy ja keskustele

  1. Puhu ääneen tiimissä havaitsemistasi tunnetiloista: “Huomaan, että yhteinen keskusteluaika on jäänyt vähälle, kun on viety projektia eteenpäin. Millainen fiilis teillä on?”
  2. Kysy toisten apua ja näkemystä. Kysymällä luot tilaa epävarmuudelle ja osoitat, että arvostat heitä, et ole kaikkitietävä ja haluat oppia uutta.
  3. Tuo esiin pieneltäkin tuntuvia asioita, jotka ovat jääneet vaivaamaan. Elinvoimaisten ihmissuhteiden salaisuus on kyky tuoda esiin pienetkin jutut siitä huolimatta, että niistä kertominen tuntuu kiusalliselta.

Kommentit

  1. Kohtaamisen tärkeyttä ei voida liikaa korostaa, oltiinpa sitten kotona tai kaduilla, koulussa tai työssä. Joskus tämän tärkeän ja aika selkeän asian kohdalla huomaa kuitenkin liiallisen normalisoinnin hehkutuksen aiheuttavan luonnollisen toiminnan kohtelun uutena ihmeenä ja lopputulos on sen mukainen. Käytöksen kultainen kirja yhdistettynä maalaisjärkeen vie meitä kansakuntana terveesti eteenpäin!

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje