Lukivaikeus on opettanut ylittämään esteitä

Janne Ripatti on löytänyt lukivaikeuden kääntöpuolelta vahvuuksia, joista on ollut hyötyä työelämässäkin. Häpeä hälveni sitä mukaa, kun tieto dysleksiasta lisääntyi.