Yhteistyökumppanit

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija. Hyvinvointia työstä on visiomme, sillä hyvinvointi ja pidemmät työurat liittyvät kiinteästi yhteen. Terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia.

Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskus edistää työturvallisuutta työpaikoilla ja tukee työsuojelun yhteistoimintaa. Tarjoamme työpaikoille koulutusta, tietoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpidämme työsuojeluhenkilörekisteriä.

Työsuojeluhallinto (AVI)

Työsuojeluviranomaiset valvovat ja ohjaavat työpaikkoja. Tavoitteena on varmistaa, että Suomessa työ on turvallista, terveellistä ja reilua. Toiminnan kivijalka ovat perinteiset työpaikkatarkastukset, joiden tueksi kehitetään uusia digitaalisia palveluja.

Tapaturmavakuutuskeskus

Tapaturmavakuutuskeskus koordinoi ja kehittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa sekä ylläpitää ja julkaisee tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista.

Eurosafety-messut

Kansainvälinen turvallisuusalan ykköstapahtuma, Pohjoismaiden laajimmat henkilönsuojainalan messut EuroSafety kutsuu kohtaamaan, verkostoitumaan ja kouluttautumaan, turvallisesti ja toimivasti.

Työhyvinvointi-messut

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ammattimessut tarjoavat työnantajille ja työntekijöille alan uusinta tietoa, neuvontaa ja koulutusta työhyvinvointiin, työterveyteen ja työkykyyn liittyen.

STYL

Yhdistys kouluttaa jäsenistöään ja vaikuttaa työsuojelualan yleiseen kehitykseen yhdessä viranomaisten kanssa. Jäseninä ovat kaikki työsuojelualan merkittävimmät yritykset Suomessa.

Finnsafe

Valtakunnallisesti toimiva Finnsafe ry on jäsentensä ammatillinen yhteisö työpaikkojen turvallisuustoiminnassa.

Reumaliitto

Reumaliitto on tietoa, tukea ja toimintaa tarjoava valtakunnallinen yhteisö reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Toimimme kansanterveys-, potilas-, vammais- ja liikuntajärjestönä.

Selkäliitto

Selkäliitto on kansanterveysjärjestö ja selän hyvinvoinnin asiantuntija, joka kannustaa ihmisiä huolehtimaan selän hyvinvoinnista terveellisillä elämäntapavalinnoilla ja liikkuen.

Vates-säätiö

Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, joka edistää vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymistä ja työssä pysymistä.

Liikkuva aikuinen -ohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Liikkuva aikuinen -ohjelman tavoitteena on saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Ohjelma on arkiaktiivisuuden puolestapuhuja.
Tilaa uutiskirje