Lukijatutkimus

Lukijatutkimus toteutettiin TTT-lehdestä 5/2020.

Hyvin toimitettu lehti, jonka tekijät ymmärtävät keille se on suunnattu.

Painetun ja digilehden lukijoista tyytyväisiä lehteen oli 98 % vastaajista. Heistä erittäin tyytyväisiä lehteen oli 31 %.

Lehden lukijoista 85 % ja kaikista vastaajista 80 % pitää TTT-lehteä ja sen uutiskirjettä alan tärkeimpänä tietolähteenä.

 

Lukijatutkimuksen 2020 tuloksia

Työ Terveys Turvallisuus -lehden numerosta 5/2020 toteutettuun lukijatutkimukseen vastasi 1 306 lukijaa, enemmän kuin koskaan aiemmin. Heistä 980 vastaajaa oli sellaisia, jotka lukevat painettua tai digilehteä säännöllisesti. Lehteä he lukevat keskimäärin 32 minuuttia.

Osa vastaajista lukee pelkästään uutiskirjettä ja nettisivuilla olevia artikkeleita tai sai näytenumeron postissa.

Seuraavassa tarkastelemme lehteä säännöllisesti lukevia vastaajia.

 • 90 % vastaajista pitää TTT-lehteä asiantuntevana. Muita tyypillisiä määritelmiä lehdelle ovat ajankohtainen, monipuolinen, luotettava ja käytännönläheinen. ”Todella ajantasainen lehti” ”Asiantuntevaa tekstiä, jota voin hyödyntää työssäni” ”Monipuolisia juttuja asioista, joita saa lukea vain TTT:stä” ”Jostain asioista on tehty jopa meille tietopankkiin ohjeita”.
 • 98 % pitää lehteä ammattitaitoisesti toimitettuna, heistä 77 % on siitä täysin samaa mieltä. ”Monipuolinen, luotettava, ajankohtainen, kiinnostava, hienosti toimitettu ja kuvitettu” ”Olen erittäin tyytyväinen painettuun lehteen ja digiversioon. Monipuolisesti eri työelämän alueilta juttuja, joista työsuojeluvaltuutettuna saan paljonkin itselleni, myös eteenpäin infottavaksi”.
 • 85 %:lle lukijoista TTT-lehti on alan tärkein tietolähde.
 • 98 % on tyytyväinen TTT-lehteen, joista
  31 % erittäin tyytyväinen.
 • 78 % toimii työsuojelutehtävissä,
  9 % toimii henkilöstöhallinnossa ja 3 % työterveyshuollossa.
 • 12 % teki itsenäisesti hankintapäätöksiä, 34 % osallistui päätöksiin ryhmässä ja 28 % suositteli tai valmisteli hankintoja.
 • 46 % sanoo, että lehti auttaa kehittämään toimintaa työpaikalla. Sama määrä sanoo lehden juttujen herättäneen keskustelua työpaikalla. Yli 40 % sanoo saaneensa vinkkejä työ- ja toimintatapojensa muuttamiseen. Samoin yli 40 % sanoo saaneensa tukea työhyvinvointinsa edistämiseen.
 • 21 % sanoo saaneensa vinkkejä uusiin hankintoihin tai uusista tuotteista. ”Asiallisia mainoksia
 • 29 %:lla työyhteisön koko on 200 henkeä tai enemmän,
  11 %:lla 50–199 henkeä,
  16 %:lla 20–49 ja
  19 %:lla 10–19 henkeä.
 • 74 % asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla.
 • 73 % lukee TTT-lehteä työajalla tai työmatkalla ja 27 % vapaa-ajalla.
 • 41 % lukee 15–29 minuuttia ja 41 % lukee 30 minuuttia tai enemmän lehden kutakin numeroa.
 • Kullakin TTT-lehden numerolla on keskimäärin 3,8 lukijaa.

”Se, mikä oma kokemus on ollut olla haastateltavana, että toimittajat oikeasti yrittävät saada asiat oikein lehteen. Aika harvinaista, että siihen on aikaa.”

Lukijatutkimuksen toteutti JHelske Research 15.10.-6.11.2020.

Lue myös: Uutiskirjetutkimus

Hyvin toimitettu lehti, jonka tekijät ymmärtävät keille se on suunnattu.

Painettu ja digilehti

TTT-lehteä lukevat työturvallisuus- ja HSE-päälliköt, HR-ammattilaiset sekä työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin ammattilaiset.

Uutiskirje

Uutiskirje tavoittaa työhyvinvoinnin, HR-, työterveyden ja työsuojelun ammattilaiset. Uutiskirjeellämme on yli 12 000 tilaajaa.

Räätälöity suorapostitus

Suorapostitus on erinomainen väline rekrytointeihin, koulutuksiin, tapahtumiin, tuotemarkkinointiin ja uutuustuotteiden lanseeraukseen. Sen saa sähköpostiinsa yli 12 000 uutiskirjeemme tilaajaa.

Kaupalliset artikkelit

TTT-lehden kaupalliset artikkelit painetussa ja/tai verkkosivuilla tarjoavat mahdollisuuden kertoa mainoksia tarkemmin tuotteista, palveluista ja yrityksestä.

Verkkosivusto

Mainosta bannereiden ja kaupallisten artikkeleiden avulla. Tällä sivustolla on 138 000 kävijää ja 285 000 katselua vuodessa, se on keskimäärin 11 500 kävijää ja 23 700 katselua kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje