Työelämä

Suomalaiset työnantajat menettävät satoja miljoonia alkoholin vuoksi – työpaikan juomiskulttuurilla on merkitystä

Alkoholihaitoista koitui suomalaisille työnantajille vähintään 500 miljoonan euron kustannukset vuonna 2022. Riskijuomista ja alkoholiriippuvuutta esiintyy keskimääräistä vähemmän työpaikoilla, joilla on päihdeohjelma.

| Teksti: Helinä Kujala | Kuva: Adobe Stock

Suomalaiset työnantajat menettivät vuonna 2022 vähintään 500 miljoonaa euroa alkoholista koituvan työpanosten vähentymisen vuoksi. Koko yhteiskunnalle alkoholi aiheutti samana vuonna 1,4–1,6 miljardin euron kustannukset, kun lasketaan yhteen sen aiheuttamat sairaalajaksot, työkyvyttömyydet, kuolemat ja rikokset.

Arviot ovat peräisin alkoholin haittoja suomalaisilla työpaikalla käsittelevästä Numerot puhuvat 2 -raportista, jonka ovat tilanneet Alko, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Työturvallisuuskeskus. Raportin on laatinut tutkijatohtori Niilo Luotonen Aalto-yliopistosta.

Alkoholin aiheuttamat kustannukset työelämässä syntyvät ensinnäkin siitä, ettei työelämään kyetä osallistumaan. Lisäksi alkoholinkäytön seuraukset teettävät työtä esimerkiksi terveydenhuollossa ja oikeuslaitoksessa. Osa työn arvosta kanavoituu alkoholin aiheuttamiin varhaiseläkkeisiin ja sairauspäivärahoihin, ja tuottavuuden alenemisen vuoksi työn arvo jää alun perinkin normaalia pienemmäksi.

Alkoholihaittojen kustannukset Suomessa ovat vähentyneet vuodesta 2018 vuoteen 2022. Tähän on vaikuttanut asukaskohtaisen kulutuksen väheneminen, joka on osin seurausta alkoholiverojen korotuksista. Toisaalta alkoholin aiheuttamien kuolemien, hoitojaksojen ja rikosten lukumäärät ovat joinain vuosina myös lisääntyneet, vaikka kulutus on samalla vähentynyt.

Millaisiin juomatapoihin työpaikalla rohkaistaan?

Raportin mukaan työyhteisössä esiintyy keskimäärin vähemmän alkoholin riskikäyttöä, kun työ koetaan vähemmän stressaavaksi, kanssakäyminen kollegojen kanssa on aktiivista ja kun työyhteisön ilmapiiri rohkaisee olemaan selvin päin.

Jos esimerkiksi työyhteisön yhteisissä illanvietoissa suositaan runsasta alkoholinkäyttöä, seurauksena voi olla psyykkisiä haittoja, kuten sanallisia loukkauksia, ahdistelua ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Nämä haitat koskevat myös niitä työntekijöitä, jotka eivät juo, raportissa todetaan.

Riskijuominen on yhteydessä myös työtapaturmiin aloilla, joilla on muutenkin korkea tapaturmariski. Tutkimustiedon perusteella alkoholi aiheuttaa arviolta ainakin 5 000–10 000 työtapaturmaa vuodessa.

Riskijuomista ja alkoholiriippuvuutta esiintyy keskimäärin vähemmän työpaikoilla, joilla on päihdeohjelma. Hyvää ennaltaehkäisyä on kouluttaa työntekijöitä varhaiseen puuttumiseen. Runsaasti alkoholia käyttävien juomista ovat vähentäneet juomatapojen kartoitukset ja niistä saatu palaute sekä itsenäisesti tehdyt koulutus- ja harjoitusohjelmat. Nämä toimenpiteet ovat osoittautuneet työnantajalle myös taloudellisesti kannattaviksi.

Kommentit

  1. Onko meillä varaa tällaiseen? Keskustelut. Päihteet puheeksi, hoitoon ohjaus. Kuntoutus takaisin työelämään. Työnantajat herätkää innostamaan terveellisiin elämän tapoihin.
    Onnea ja menestystä Teille! saimi
    Rinnalla kulkija, tukija ja kuuntelija. Alkoholi on hermomyrkky. Onko se vieraanvaraisuutta tarjota!

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje