Blogi

Sinustako työsuojelu­valtuutettu? – Innostus ja motivaatio tukevat yhteistoimintaa

| Kuva: Mikael Ahlfors

Työsuojeluvaalit pidetään taas tänä syksynä useimmilla työpaikoilla. Ehdokasasettelu on jo ajankohtaista. Olisitko sinä sopiva henkilö työpaikkasi työntekijöiden tai toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetuksi tai varavaltuutetuksi?

Millainen henkilö sopii työsuojeluvaltuutetuksi? Siihen ei liene mitään yleispätevää määritelmää. Ainakin seuraavat asiat ovat olennaisia: Hyvä työsuojeluvaltuutettu on kiinnostunut työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Hän haluaa auttaa ja palvella koko työyhteisöä ja on ehdottomasti yhteistyöhakuinen.

Lakitekstissäkin käytetty termi ”työsuojelun yhteistoiminta” korostaa toiminnan luonnetta. Työsuojelutoiminta on parhaimmillaan avointa yhteistyötä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Yhteistoiminta-asetelma on otollinen, koska yleensä molemmilla osapuolilla on sama päämäärä: mahdollisimman turvalliset ja terveelliset työolosuhteet, jotka edistävät työkykyä, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta.

Työsuojelutoiminnan tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi sekä ennaltaehkäistä työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia terveyden haittoja. Yhteistoiminnassa keskustellaan työympäristöstä, työpaikan ergonomiasta sekä fyysisestä ja psykososiaalisesta kuormittavuudesta. Näiden asioiden hyväksi jokainen työsuojelussa mukana oleva haluaa työskennellä, olipa hän sitten johtaja, esihenkilö tai työntekijä.

 

Käytännössä työhön kuuluu työsuojelun toimintaohjelman laatimista, työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, työn ja työympäristön suunnittelua sekä työoloja parantavia toimenpiteitä. Työsuojeluvaltuutettu seuraa toimenpiteiden toteutumista ja vaikutusta sekä järjestelee työsuojelun opetusta ja ohjausta. Tällä tekemisellä työsuojelutoiminta tukee myös työpaikan perustehtävää ja johtamista ja sitä kautta tuloksellisuutta.

Työnantaja ja työnantajaroolissa toimivat johtajat ja esimiehet ovat aina juridisesti vastuussa työpaikan turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt toimivat asiantuntijoina edistämässä työpaikan työoloja ja parempaa työtä.

Kaiken yhteistyön onnistumisen pohjana ovat hyvä yhdessä tekemisen kulttuuri ja yhdessä kehittämisen taidot. Onnistuneeseen yhteistyöhön liittyvät kuunteleminen, mielipiteiden huomioiminen ja ennen kaikkea luottamus. Yhteistoiminnan onnistumisen kannalta on tärkeää, että työpaikalla on innostuneita ja motivoituneita henkilöitä työsuojelutehtäviin. Olisitko sinä sellainen?

 

Lisätietoa Työsuojeluvaalien järjestäminen

Rauno Hanhela on Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje