Rekisteriseloste

Rekisterien tietosuojaseloste

Työ Terveys Turvallisuus -lehti / TTT Kustannus Oy:n asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Työ Terveys Turvallisuus -lehti / TTT Kustannus Oy (Kempulssi Oy:n tytäryhtiö)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Miikka Savolainen
miikka.savolainen(at)tttlehti.fi

3. Rekisterin nimi
Työ Terveys Turvallisuus -lehti / TTT Kustannus Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Työ Terveys Turvallisuus -lehden ja TTT Kustannus Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksiin liittyvien toimenpiteiden seuraaminen ja dokumentointi. Rekisteriä käytetään myös Työ Terveys Turvallisuus -lehden ja TTT Kustannus Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin pääasialliset tiedot
– Henkilön nimi
– Henkilön osoitetieto
– Yrityksen nimi ja Y-tunnus
– Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
– Asiakkuuteen liittyvät tiedot
– Tilaukseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallisena tietolähteenä toimii asiakas itse. Asiakas voi päivittää tietojaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen tilaukset(at)tttlehti.fi.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tiedot ovat Työ Terveys Turvallisuus -lehden ja TTT Kustannus Oy / Kempulssi Oy:n käytössä. Lisäksi niitä käyttää tilauksia hallinnoiva taho vain tähän tarkoitukseen.

Rekisterin tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella TTT Kustannus Oy:n / Kempulssi Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivilla Työ Terveys Turvallisuus -lehden / TTT Kustannus Oy:n / Kempulssi Oy:n henkilöillä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin TTT Kustannus Oy:n / Kempulssi Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Työ Terveys Turvallisuus-lehti / TTT Kustannus Oy / Kempulssi Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

 

Työ Terveys Turvallisuus -lehti / TTT Kustannus Oy:n markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Työ Terveys Turvallisuus -lehti / TTT Kustannus Oy (Kempulssi Oy:n tytäryhtiö)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Miikka Savolainen
miikka.savolainen(at)tttlehti.fi

3. Rekisterin nimi
Työ Terveys Turvallisuus -lehti / TTT Kustannus Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Työ Terveys Turvallisuus-lehden ja TTT Kustannus Oy:n markkinointirekisterin ylläpitäminen sekä markkinointiin liittyvien toimenpiteiden seuraaminen ja dokumentointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin pääasialliset tiedot
– Henkilön nimi
– Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
– Yrityksen nimi, osoite ja Y-tunnus
– Markkinointiaktiviteetteihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallisena tietolähteenä toimii asiakas itse. Tietoja on saatu myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista lähteistä.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Työ Terveys Turvallisuus-lehden ja TTT Kustannus Oy:n / Kempulssi Oy:n käytössä.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella TTT Kustannus Oy:n / Kempulssi Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivilla Työ Terveya Turvallisuus -lehden / TTT Kustannus Oy:n / Kempulssi Oy:n henkilöillä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin TTT Kustannus Oy:n / Kempulssi Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Työ Terveys Turvallisuus -lehti / TTT Kustannus Oy / Kempulssi Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

Tilaa uutiskirje