Blogi

Työturvallisuuskeskuksen Rauno Hanhela: Työsuojelu on tärkeiden asioiden hoitamista yhdessä

Yhteistyö on hyvän työsuojelutoiminnan avain­sana: työpaikalla kukaan ei pysty yksin laittamaan työturvallisuusasioita kuntoon.

Työpaikkojen työsuojelutoiminnan sisältö perustuu työturvallisuuslakiin. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi sekä ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia terveyden haittoja.

Työturvallisuuslain määräykset tukevat työtä ja johtamista. Eivätkö esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelma, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, työn ja työympäristön suunnittelu, opetus ja ohjaus sekä yhteistoiminta kuulostakin asioilta, joita jokainen fiksu työnantaja ja organisaatio ilman muuta haluaa tehdä?

Laissa säädetään tarkemmin esimerkiksi työpaikan ergonomiasta sekä fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta kuormittavuudesta. Se pitää sisällään tarkempia säännöksiä, jotka liittyvät esimerkiksi työympäristöön, väkivallan uhkaan, häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun. Ne kaikki ovat asioita, jotka luonnollisesti jokainen haluaa hallintaan omalla työpaikallaan. Oli sitten työnantaja, esimies tai työntekijä.

Monilla, erityisesti toimistotyyppisillä työpaikoilla työsuojelussa korostuvat psykososiaaliset tekijät. Tämä hieno termi pitää sisällään ihan tavallisia tärkeitä asioita.

Työsuojeluhallinto on valvontaohjeessaan tarkentanut, että psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä.

Sosiaalinen toimivuus voi koskea yksin työskentelyn haittoja, yhteistyön tai tiedonkulun toimivuutta tai syrjivän kohtelun välttämistä. Kaikki asioita, jotka jokaisella kunnon työpaikalla pyritään hoitamaan mahdollisimman hyvin.

Oli työpaikka iso tai pieni, kukaan ei pysty yksin laittamaan työturvallisuusasioita kuntoon. Vähintään 20 työntekijän työpaikalla laki edellyttää virallisia yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaatioita. Jo vähintään 10 työntekijän työpaikalla on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Myös työterveyshuolto on osa yhteistoimintaa.

Vaikka nämä toiminnot ovatkin laissa määriteltyjä, niitä ei pidä perustaa lain kirjainta varten vaan yhteistyön edistämiseksi ja kaikkea muutakin yhteistyötä tukemaan.

Pienillä työpaikoilla, joilla laki ei edellytä kyseisiä organisaatioita, yhteistyötä tehdään muuten. Niissäkin systemaattiset toimintatavat ja arjen teot tuovat lisäarvoa yhteistyölle. Voidaan esimerkiksi sopia yhteisistä kahvihetkistä, joissa keskustellaan työturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Kaiken yhteistyön onnistumisen pohjana kaikenkokoisilla työpaikoilla ovat yhdessä kehittämisen kulttuuri ja yhdessä kehittämisen taidot. Tällöin puhutaan osallistamisesta ja osallistavan johtamisen taidoista sekä työntekijöiden vastuullisen vaikuttamisen taidoista.

Onnistuneeseen yhteistyöhön liittyy kuunteleminen, mielipiteiden huomioiminen ja ennen kaikkea luottamus. Tärkeää on tehdä yhdessä, viedä hankkeita yhdessä maaliin asti ja saada yhdessä kehittämisestä positiivisia kokemuksia.

Teksti: Rauno Hanhela

Rauno Hanhela on Työturvallisuuskeskus TTK:n toimitusjohtaja.

Kuva: Sami Kulju

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje