Blogi

Päätoimittajalta: Hyvän työyhteisön pilarit

Akavan opiskelijoiden raati myönsi viime vuonna Suomen parhaan kesätyöpaikan palkinnon Eteralle, joka yhdistyi vuodenvaih­teessa Ilmarisen kanssa. Tässä lehdessä on haastateltu Eterassa työskennelleitä nuoria. He kertoivat, miten työyhteisön hyvä vastaanotto auttoi rakentamaan luottamusta.

Työ on iso osa elämää, ja siksi onnel­lisen elämän tekijöiden täytyisi löytyä myös työstä. Filosofi, tutkijatohtori Frank Martela tarjoaa merkityksellisen elämän tekijöiksi neljää peruspilaria: autonomiaa, kyvykkyyttä, läheisyyttä ja hyväntekemistä.

Autonomia tarkoittaa sitä, että ihmi­nen voi tehdä valintoja, jotka pohjau­tuvat omilta tuntuviin arvoihin ja pää­määriin. Tunne kyvykkyydestä syntyy osaamisesta ja hallinnan tunteesta. Läheisyyttä on yhteys ihmisiin, joista välitämme ja jotka välittävät meistä. Ihmisellä on myös tarve tehdä hyvää, niin että hänen toimintansa tuottaa hyvää muille.

TYÖNTEKIJÄT OPPIVAT tekemällä. Kyvykkyyden ja hallinnan tunnetta synnytetään sillä, että annetaan vas­tuuta sopivasti ja että osaamisen kasvaessa tehtävät vaikeutuvat. Koke­neempi varmistaa ja tukee tarvittaessa. Toisista välittämisen tiedetään tu­kevan työn tekemistä. Ilmapiiri vai­kuttaa keskeisesti sekä työn tulokseen että työtyytyväisyyteen. – Hyvä tiimi­henki parantaa yhteistyön laatua, kiteyttää eteralainen Tapio Puukka.

Frank Martela esittää vuorovaikutuksen olevan nykyisin keskeistä työelämässä menestymisessä: – Palvelu-ja asiantuntijatyössä ihminen on töissään koko persoonallaan. Tunteillaan, toiveillaan, merkityksen etsinnällään. Innostuksellaan tai tur­hautumisellaan.

Viimeinen tekijä, pyrkimys tehdä hyvää, kietoutuu autonomian tarpee­seen, siihen että työtä tehdessä voi edistää jotakin suurempaa kuin pelk­kää rahanansaintaa ja toimeentuloa. Sen varmistamiseksi työntekijän on usein ymmärrettävä olevansa osa kokonaisuutta.

ALOITAN LUOTTAVAISENA TTT-leh­den päätoimittajan työt Martelan ku­vaamassa hyvän elämän kehyksessä. Työyhteisö on toivottanut lämpimästi tervetulleeksi ja tarjonnut tukeaan, mikä on paitsi tuntunut tosi hyvältä, myös lisännyt hallinnan ja kyvykkyy­den tunnetta. Ja mikä voisi motivoida enemmän kuin mahdollisuus vaikut­taa ihmisten hyvinvointiin!

 

Teksti: TTT-lehden päätoimittaja Kirsi Väisänen
Kuva: Juha Somby

Lue myös:

Stressi vie päätöksentekokyvyn

Älykkäästi tiiminä, itseohjautuen

Kehoa ja työntekijää kuunnellen

Liian kranttu jää vaille työntekijää

Ero tuli

Poissa työpaikalta

Syö seurassa, edistä hyvinvointia

Tunteilla turvallisuutta

Kehonmittaus laajeni vapaalta työpäivään

Perehdytä välittäen

Terveiset ullakolta

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje