Blogi

4 + 1 keinoa kohtaamisten työkulttuuriin

| Kuva: Mikael Ahlfors

Mikä saa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden mallit elämään rosoisissakin työtilanteissa? Asiaa voi lähestyä päivittäisjohtamisen ja työturvallisuuskulttuurin näkökulmasta.

Päivittäiset työtilanteet ovat välähdyksiä siitä, miten työhyvinvoinnin johtamisen toimintamallit elävät arjessa. Työpäivässä eletään ja hengitetään työn tavoitteita, ihmisten tarpeita ja toiveita. Jokaiseen työhön liittyy arvovalintoja ja päätöksentekoa, joiden vaikutuksia ja oikeellisuutta on hyvä punnita aika ajoin. Yhdessä hetkessä tehty paras päätös voi olla työturvallisuuskulttuurin kannalta kestämätön. Kun vaikutukset tunnistaa, ne on mahdollista huomioida seuraavalla päätöksenteon hetkellä.

Hyvä työturvallisuuskulttuuri edellyttää kohtaamisia, joissa käydään keskustelua toimintamallien toimivuudesta, käytettävyydestä ja riittävyydestä. Kun tahoja on useita, eri näkökulmat tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi.

Vinkit hyvän työturvallisuuskulttuurin rakentamiseen

1 Koulutus ja infot: Järjestä säännöllisesti turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä koulutuksia ja infoja. Niissä käydään läpi työpaikan riskit ja kuormitustekijät, turvallisuusohjeet ja toimintamallit. Nosta esiin myös onnistumiset. Ihmiset haluavat tietää ja tuntea, miten tavoitteisiin on päästy.

2 Työsuojeluvaltuutetut ja -toimikunnat: Keskustelkaa säännöllisesti työsuojeluasioista henkilöstön edustajien ja johdon kesken, jotta työntekijöiden huolenaiheet tulevat osaksi päätöksentekoa. Tarkastelkaa työtapaturmia, kuormitustilanteita, lainsäädännön muutoksia, ja käyttäkää näitä tietoja toimintamallien parantamiseksi.

3 Johtajien esimerkki: Tee päätöksiä, joilla tuetaan hyvinvointia ja turvallisuutta. Kannusta työntekijöitä antamaan ehdotuksia ja palautetta työn sujumisesta. Kuuntele huolenaiheita ja tarpeita, ja ohjaa askelia eteenpäin. Ihmisten kohtaaminen tekee toimintamalleista totta.

4 Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa: Hanki tarpeen mukaan asiantuntija-apua työturvallisuusasioissa. Työterveyshuollon tuki on keskeistä. Hyödynnä työelämäjärjestöjen tai -ohjelmien sisältöjä, työvälineitä ja asiantuntijatukea. Ne ovat usein maksuttomasti tarjolla halukkaille.

Viides vinkki sisältää konkreettisen toimintaehdotuksen.

5 Järjestä työsuojeluviikko: Se on helppo ja kevyt tapa osallistaa koko henkilöstö työturvallisuuskulttuurin rakentamiseen. Aikatauluta se vuosineljänneksiin, ja tutustu ttk.fi/tyosuojeluviikko-sivuston toimintaehdotuksiin. Työsuojeluviikolla voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi mielenterveyden ongelmia ja päihdehaittoja tai edistää väkivallattomuutta työpaikalla.

 

Jarna Savolainen on asiakkuus- ja kehitysjohtaja Työturvallisuuskeskuksessa. 

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje