Työelämä

Viljelijätukiin tulee uudenlainen velvoite – sosiaalinen ehdollisuus koskee työnantajina toimivia tiloja

Työnantajavelvoitteiden laiminlyönti voi ensi vuoden alusta alkaen johtaa tukimenetyksiin. Käytännössä sosiaalisen ehdollisuuden kriteerien valvonnassa käytetään AVIn työsuojelutarkastajien havaintoja.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Dietrich Kukowski

Ensi vuoden alusta työnantajana toimivia maatalousyrittäjiä velvoittaa uusi sosiaalisen ehdollisuuden vaatimus, joka on EU:n pinta-ala- ja eläintukien saamisen ehtona. Silloin työntekijöiden työturvallisuuden ja työsopimusten laiminlyöminen voi johtaa tukimenetyksiin.

Se, miten lomittajat huomioidaan uudessa toimintatavassa, on tätä juttua tehdessä vielä valmistelussa. Työsuhteesta riippumatta tilalla työskentelevien työturvallisuus on taattava lain mukaan tälläkin hetkellä. Vähennykset tulevat viljelijätukiin, ja siksi metsätalous rajautuu mallin ulkopuolelle.

Työsuojelu koskee kaikkia työnantajia

Sosiaalinen ehdollisuus kattaa työehtoja, työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä työvälineiden käytön turvallisuutta koskevia säännöksiä, jotka tälläkin hetkellä velvoittavat kaikkia työnantajia.

Yhä useammalla maatalousyrittäjällä on palkattua työvoimaa. Vuonna 2021 työnantajayrittäjien osuus maatalousyrittäjistä oli 19 prosenttia ja kasvussa. Työnantajatiloilla työntekijän vakuuttaminen tapaturmien varalta ja ehkäisevän työterveyshuollon järjestäminen työntekijöille on pakollista.

Käytännössä työterveyshuollolla onkin tärkeä rooli, kun kartoitetaan maatilatyön vaaroja. Tilakäynnillä voi olla työterveyshoitajan lisäksi tarpeen mukaan työterveyslääkäri ja työfysioterapeutti. Varsinkin ensimmäisellä käynnillä siellä voi olla myös työn sisältöä tunteva asiantuntija esimerkiksi ProAgriasta.

Edellisten lisäksi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela on luonnollisesti kiinnostunut edistämään työturvallisuutta tiloilla. Mela tarjoaakin sekä maksutonta työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden neuvontaa että tiedotemateriaalia viljelijöille.

Tukiin vaikuttavat puutteet tiedoksi

Työsuojelutarkastaja käy lomittajia, palkattuja työntekijöitä ja vuokratyövoimaa käyttävillä tiloilla. Työsuojelutarkastajan vierailu tilalla on neuvonnallinen. AVIn työsuojelun vastuualueella on omat kriteerinsä, joiden perusteella he havainnoivat työoloja tiloilla. Kun puutteita ilmenee, ne kirjataan ja pyydetään korjaamaan.

Käytännössä AVIn työsuojelutarkastajat tulevat toimimaan sosiaalisen ehdollisuuden kriteereiden valvojina, ja jos laiminlyöntejä ilmenee, tarkastaja raportoi niistä ELY-keskuksiin, jotka vastaavat tukipäätöksistä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtaja Markku Rautio uskoo uudella toimintamallilla olevan vaikutusta maatilatyönantajiin.

– Olen varma, että kun viestitään, että sosiaalinen ehdollisuus on osana kokonaisarviointia, jokainen kyllä varmasti pohtii, onko tilalla jotakin sellaista, joka voisi johtaa tukien vähenemiseen tai leikkaantumiseen kokonaan pois.

Heikki Teittinen on juvalainen maitotilayrittäjä. Hänellä on kolmen yhtiökumppaninsa kanssa yritys, jossa työskentelee yrittäjien lisäksi kaksi vakituista työntekijää.

Maatiloilla on runsaasti vaaranpaikkoja

Raution mukaan riskienhallinta maatiloilla on kovasti jäljessä, kun verrataan isoihin työpaikkoihin, joissa tehdään osin vastaavanlaisia töitä.

Maataloustyössä on työturvallisuuden näkökulmasta samoja haasteita kuin teollisilla työpaikoilla, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä rakentamisessa. Tapaturmia aiheuttavat eniten kaatumiset, putoamiset ja liukastumiset. Myös koneiden ja välineiden kanssa sattuu tapaturmia. Lisäksi maatiloilla osallisina tapaturmiin ovat usein eläimet, erityisesti naudat. Muuttuvat ja hallitsemattomat olosuhteet hankaloittavat työtä.

Maataloustyössä altistutaan muun muassa melulle, pölyille, eläinten levittämille taudeille, pienhiukkasille, kaasuille ja kemiallisille aineille. Yleisiä ammattitauteja alalla ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, astma, nuha ja homepölykeuhko.

Luonnonvarakeskuksen vuonna 2023 julkaisemassa raportissa todetaan, että maatalousalan yrittäjien ja työtätekevien selvä enemmistö katsoo, että turvallisuus ei ole yhtä tärkeä asia kuin työn suorittaminen aikataulussa. ”Kun puintikelit ovat hyvät, silloin paahdetaan ja työturvallisuus on sivuseikka.”

Enemmistö Luken tutkimukseen vastanneista oli myös sitä mieltä, että maatalousalalla ei yleisesti ottaen riittävästi panosteta omaan terveyteen eikä seurata sitä. Turvallisuutta heikentävät heidän mielestään muun muassa väsymys, stressi, kiire sekä koneiden ja työvälineiden heikko kunto.

Olisikin tärkeää vaikuttaa asenneilmapiiriin, jotta tapaturmat ja ammattitaudit saataisiin vähenemään maatilatöissä.

 

Tilaaja, lue työnantajana toimivasta maitotilasta Muumaa Ay.

Neuvoja ja viljelijä, voit kysyä työturvallisuus- ja työsuhdeasioista näiltä tahoilta:

  • Työsuojeluhallinto
  • Työturvallisuuskeskus
  • Työterveyslaitos
  • Maaseudun työnantajaliitto
  • Mela

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje