Kaupallinen yhteistyö

3 kovaa kilpailuetua kokoonpanoon – Treston varustaa ergonomiset työpisteet

Miten varmistua tuottavuudesta ja tuotteiden laadusta ja huolehtia samalla työntekijöiden hyvinvoinnista?

| Teksti: Treston

Trestonin ergonomiset työpisteet sekä helpottavat työtä että kasvattavat yrityksen suorituskykyä. Ergonomisten työpisteiden käyttöönotto tuo kustannussäästöjä ja monenlaisia kilpailuetuja sekä parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Vähemmän vaivoja, tyytyväiset työntekijät

Ergonominen työpiste tukee yksittäisen työntekijän ja työtehtävän vaatimuksia. Se ottaa huomioon sekä fyysiset että kognitiiviset tarpeet ja parantaa siten työn sujuvuutta, turvallisuutta ja suorituskykyä.

Säädettävä korkeus, ergonomiset istuimet ja oikea varustesijoittelu auttavat minimoimaan kehon rasitusta. Hyvä työasento madaltaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiä.

Kun päästään kuormittavista ja epämukavista työasennoista, työssä väsyminen ja työhön liittyvät vammat vähenevät. Ergonominen työpiste myös kannustaa työntekijää huolehtimaan työkyvystään.

Tuotelaadun paraneminen

Työ nopeutuu, kun työkalut, laitteet ja materiaalit ovat helposti saatavilla. Sujuva työ ehkäisee virheitä, jolloin laatu paranee. Näin korjausten tarve ja korjauksiin käytetty aika vähenevät.

Trestonin ergonomisessa työpisteessä on asianmukainen valaistus. Mahdolliset suurennustyökalut ja säädettävät lisävarusteet mahdollistavat tarkkuutta vaativat tehtävät.

Kun fyysinen rasitus ja väsymys vähenevät, työntekijät kykenevät paremmin keskittymään ja kiinnittämään huomiota yksityiskohtiin kokoamisprosessin aikana. Myös se vähentää osaltaan virheitä. Tuloksena on aiempaa korkeampi laatutaso, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä.

Alentuneet kustannukset

Ergonomisten työpisteiden käyttöönotto tuo selviä kustannussäästöjä. Kun ehkäistään työperäisiä vammoja ja tuki- ja liikuntaelinvaivoja, sairauspoissaolot sekä työterveyshuoltokulut ja työtapaturmakorvaukset vähenevät.

Tuotteiden parantunut laatu johtaa korkeampaan asiakastyytyväisyyteen, toistuviin tilauksiin ja brändin positiiviseen kehitykseen, mikä edistää myyntiä ja liikevaihtoa.

Tuotevirheiden väheneminen tehostaa toimintaa ja alentaa kustannuksia. Lisäksi ergonomisen työpisteiden suunnittelun tehokas tilan ja resurssien käyttö voi optimoida operatiivisia kustannuksia ja vähentää hukkaa, mikä entisestään tehostaa yrityksen kustannustehokkuutta.

Treston on kotimainen ergonomisten teollisuustyöpisteiden valmistaja, joka haluaa tuotteillaan edistää asiakasyritystensä työntekijöiden työhyvinvointia.

Tutustu www.treston.fi

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje