Lyhyet

Työaikojen liikennevalomalli paransi työturvallisuutta ja vähensi kuormitusta sote-alalla

Työaikojen liikennevalomallista on saatu myönteisiä tuloksia sotealalla jaksotyönä tehtävän vuorotyön suunnittelussa. Tutkimuksen mukaan mallia kannattaisi hyödyntää sote-alalla nykyistä laajemmin.

| Teksti: Helinä Kujala

Työaikojen liikennevalomallia on hyödynnetty sote-alla jaksotyönä tehtävän vuorotyön suunnittelussa vuodesta 2015 lähtien. Työterveyslaitoksen kehittämä malli on tuoreiden tutkimustulosten perusteella vaikuttanut myönteisesti vuoroergonomiaan, pienentänyt tapaturmariskiä sekä vähentänyt hieman myös psyykkistä kuormittumista.

Tutkimusaineisto perustui Työterveyslaitoksen tiedotteen mukaan Sote-työajat kohorttiin 2008–2022 ja kattoi tiedot työajoista, sairauspoissaoloista, työtapaturmista sekä työhyvinvoinnista. Aineisto käsitti eri osatutkimuksissa enimmillään 80 000 työntekijää.

Työaikojen liikennevalomallin suositukset tunnettiin hyvin, mutta niitä käytti säännöllisesti vain viidennes vuorosuunnittelijoista. Tutkijaryhmä suositteleekin mallin hyödyntämistä nykyistä laajemmin sote-alalla.

Epäsäännöllinen vuorotyö aiheuttaa riskejä terveydelle ja turvallisuudelle. Hyvällä vuoroergonomialla on suuri merkitys: jotta työympäristö on terveellinen ja turvallinen, tarvitaan systemaattista ja tietoon perustuva suunnittelua.

Tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa laajasti eri työpaikoille, ja niitä hyödyntämällä voidaan edistää työhyvinvointia koko sote-sektorilla, Työterveyslaitos toteaa tiedotteessaan. Tutkimushankkeessa kehitettiin myös Työtapaturmien riskilaskuri jaksotyöhön osaksi riskinarviointia.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje