Kaupallinen yhteistyö

Laadukas ensiapukoulutus syntyy tiedosta, taidosta ja tunteesta

Ensiapukoulutukset ovat osa kansallista valmiuttamme ja varautumistamme. Jokaisessa suomalaisessa kodissa ja työpaikassa olisi oltava ensiaputaitoisia ihmisiä, jotka osaavat toimia tilanteessa kuin tilanteessa. Parempi minäpystyvyys on ensiavun antamisessa avainasemassa.

| Teksti: Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat

Koulutuspäällikkö Minna Sihvo on toiminut jo pitkään Punainen Risti Ensiavun ensiapukouluttajana ja koulutusten kehittämistehtävissä. Alun perin leikkaus- ja teho-osaston sairaanhoitajana työskennellyt Sihvo innostui työnsä ohella opiskelemaan kasvatustieteitä. Oppiminen vei mukanaan ja nyt hän tekee väitöskirjaa Jyväskylän yliopistossa informaatioteknologian tiedekunnassa. Väitöskirjan aihe liittyy ensiaputaitojen oppimiseen sekä tunteiden merkitykseen ensiaputilanteessa toimimisessa.

”Minäpystyvyyden kokemus on ensiaputilanteessa tärkeä tekijä. Lähdenkö antamaan ensiapua sitä tarvitsevalle vai jätänkö sen muiden tehtäväksi? Monet ihmiset eivät uskalla mennä ensiaputilanteisiin, koska pelkäävät tekevänsä jotain väärin. Todellisuudessa kaikista eniten väärin on jättää tekemättä mitään. Minimissään jokaisen ihmisen pitäisi osata ja uskaltaa soittaa numeroon 112 ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaan”, sanoo Sihvo.

Väitöskirjatutkimuksessaan Sihvo tutkii minäpystyvyyttä ja ensiapukoulutuksen merkitystä auttamisvalmiuteen. Ensimmäinen väitöskirjaan liittyvä artikkeli on jo julkaistu ja toista Sihvo työstää parhaillaan. Tohtoriksi hän haaveilee valmistuvansa noin kolmen vuoden sisällä.

Suurempi minäpystyvyys edistää rohkeutta auttaa

Sihvo työskentelee Punainen Risti Ensiavussa, joka on hyvä paikka tutkia ensiavun kouluttamista. Punainen Risti Ensiapu on yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotto palautuu Suomen Punaisen Ristin kotimaan valmius- ja auttamistoimintaan. Yritys on Suomen johtava ensiapukoulutuksen asiantuntija, jonka toiminta perustuu vankkaan tiede- ja tietopohjaan sekä lähes 140 vuoden kokemukseen.

Punainen Risti Ensiavun järjestämien kurssien etuna ensiaputaitojen tutkimuksessa on se, että ohjeet ja käytänteet ovat yhdenmukaisia kaikkialla Suomessa. Tämä helpottaa tutkimustulosten vertailua.

Sihvon mukaan ensiaputaitoja koskevissa tutkimuksissa käsitellään suhteellisesti paljon enemmän painelu-puhalluselvytystä kuin muita tärkeitä ensiaputaitoja, kuten esimerkiksi aivonverenkierron häiriöiden tunnistaminen tai erilaisten tapaturmien ensiapu. Osasyy tähän on varmasti ensiaputaitojen mittaamisen vaikeus. Tarvitaan validoituja mittareita, jotta ensiapukoulutuksen vaikuttavuutta voidaan aidosti mitata.

“Tätä varten olemme kehittämässä minäpystyvyyden mittaria, jonka avulla päästään luotettavasti mittaamaan SPR ensiapukurssille osallistuvien henkilöiden omien auttamisvalmiuskokemuksen muutosta. Tulokset ovat lupaavia. Ensiapukoulutukset näyttävät vaikuttavan positiivisesti minäpystyvyyden tunteeseen”, kertoo Sihvo.

Maallikkoauttajalle ensiaputilanne tulee yllätyksenä

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisia sertifioituja SPR ensiapukoulutuksia suorittaa Suomessa vuosittain noin 100 000 ihmistä. Heitä kouluttaa koko Suomen kattava noin tuhannen Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®-verkosto.

“Voisi olettaa, että mitä korkeampi ihmisen minäpystyvyyden tunne ensiapukoulutuksen jälkeen on, sitä todennäköisemmin hän toimii ja menee aktiivisesti mukaan ensiaputilanteeseen. Vaikka tiedot ja taidot ovat olemassa, mutta ihmisellä ei ole rohkeutta toimia ensiaputilanteessa, ei opituista taidoista ole paljon hyötyä. Juuri tämä on minun kiinnostuksen kohteeni”, painottaa Sihvo.

Hätätilanne tulee eteen aina yllättäen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ensiapukoulutuksella saadaan tehokkaasti parannettua maallikoiden auttamisvalmiutta.

”Kun ensiavun ammattilainen osaa usein toimia hätätilanteissa rutiinin ansiosta tehokkaasti, niin maallikoilla ei tätä rutiinia ole. Lisäksi on osoitettu, että ensiaputaitojen unohtaminen on koulutuksen jälkeen yllättävänkin nopeaa. Siksi koulutuksissa ja säännöllisissä uusintakoulutuksissa saatu osaaminen ja toimintavarmuus ovat maallikoille todella tärkeitä”, muistuttaa Sihvo.

Laadukkaan ensiapukoulutuksen tunnistaa nimestä

SPR ensiapukurssien sisällöt ja opetuksen laatu ovat samanlaisia kaikkialla Suomessa. Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisen ensiapukoulutuksen tunnistaa ensiapukurssin nimessä olevasta SPR-kirjainyhdistelmästä.

Ainoastaan SPR ensiapukursseja tarjoavan Punainen Risti Ensiavun valtuuttaman yhteistyökumppanin tunnistaa puolestaan ARVOkumppani®-tunnuksesta.

”Ensiaputaitojen kouluttajan tulisi olla alansa ammattilainen, joka ymmärtää myös maallikoiden ensiaputaitojen yksinkertaistamisen tarpeen. On tärkeää, että ensiapua opetetaan samalla tavalla samoilla ohjeilla, jotta maallikoiden ei tarvitse hallita yllättävissä hätätilanteissa useita erilaisia ohjeita. Näin ensiaputaitojen oppiminen helpottuu”, toteaa Sihvo.

Kouluttajien säännöllinen jatkokoulutus näkyy laatuna

Saadakseen oikeuden pitää SPR ensiapukursseja tulee ensiavun kouluttajan suorittaa Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukainen SPR ETK-koulutus® sekä ylläpitää ammattitaitoaan säännöllisesti toistuvilla ETK®-täydennyskoulutuksilla.

Punainen Risti Ensiapu haluaa Sihvon mukaan sitoutua kehittämään koulutuksia, joissa ensiapuosaaminen on ykkösasia.

“Ensiavun antaminen on yksinkertaista, mutta usein melko pelottavaa etenkin niille, jotka kenties kerran elämässään joutuvat äkilliseen tilanteeseen”, Sihvo muistuttaa.

Miten saataisiin lisää niitä auttajia, jotka oikeasti ryhtyvät toimimaan eivätkä jää sivustaseuraajiksi? Tämä on Sihvon väitöskirjan ydintä ja se motivoi häntä kehittämään ensiapukoulutuksia tulevaisuudessakin.

Punainen Risti Ensiapu kouluttaa auttajia, jotka osaavat ja uskaltavat auttaa yllättävissä ensiapua vaativissa tilanteissa. Tarjoamme ja kehitämme sertifioituja SPR ensiapukoulutuksia sekä järjestämme Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK® perus- ja täydennyskoulutusta.

Punainen Risti Ensiavun omistavat kokonaan Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit. Olemme osa Punaisen Ristin ja koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta, ja tuottomme tukee Punaisen Ristin kotimaan valmiustoimintaa. Punainen Risti Ensiavulle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki osoituksena vastuullisesta ja luotettavasta toiminnasta yhteiskuntamme hyväksi.

Tutustu lisää ja valitse laadukas SPR ensiapukoulutus: www.ensiavunkouluttajat.fi

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje