Kaupallinen yhteistyö

AerOff on vastuullinen ratkaisu konepajoihin – tuloksena terveellistä ja turvallista sisäilmaa

AerOff-ratkaisu takaa puhtaan ja miellyttävän hengitysilman konepajoihin, joissa käytetään vesipohjaisia lastuamisnesteitä. Terveysriskien ehkäisemisen lisäksi menetelmä tuo ympäristö- ja kustannushyötyjä.

| Teksti: AerOff Oy

AerOff kerää terveydelle haitallisen lastuamisnesteen poistoilmasta ja palauttaa ilman puhdistettuna takaisin halliin. Höyrystynyt, aerosolimuodossa oleva ilmasta kaapattu lastuamisneste voidaan näin kierrättää takaisin prosessiin.

Menetelmä säästää merkittävästi kustannuksia, kun lastuamisneste voidaan käyttää uudelleen. Ongelmajätteen määrän ja VOC-päästöjen vähetessä syntyy ympäristöhyötyjä. Kun kostea höyry poistuu, hengitysilma on entistä raikkaampaa ja hajuttomampaa.

Aeroff Oy olikin innovatiivisen ratkaisunsa ansiosta Vuoden teollisuusteko 2021 -kilpailun finalisti!

AerOff-ratkaisun prototyyppi Tampereen ammattikorkeakoulun konetekniikan FieldLab -laboratoriossa.

AerOff on merkittävästi tehokkaampi kuin öljysumupuhdistin

Kaasua tai aerosolia emme voi havaita näköaistilla, mutta voimme tuntea ilman tunkkaisuuden, hajun ja kosteuden, jotka kaasuuntuneet epäpuhtaudet aiheuttavat. AerOff puhdistaa palautusilmasta hiukkasten lisäksi myös aerosolit.

Erilaisilla öljysumupuhdistimilla on jo pitkään pystytty poistamaan hiukkasmaiset epäpuhtaudet lastuamisnestettä sisältävästä poistoilmasta. Vaikka nämä puhdistimet poistavat hiukkaset tehokkaasti, läpäisee aerosolimaiseksi höyryyntynyt lastuamisneste puhdistimet ja leviää sellaisenaan työskentelyilmaan.

Näin käy, vaikka öljysumupuhdistin olisi varustettu HEPA-suodattimella. Työskentelyilmaan kaasumaisessa muodossa leviävän lastuamisnesteen määrä ei ole mitätön: on arvioitu, että työstöprosessissa jopa 80 prosenttia lastuamisnestehukasta voi aiheutua siitä, että lastuamisneste haihtuu tai kaasuuntuu kuumuuden seurauksena ja leviää ilmaan.

Lastuamisnesteiden terveysriskit tunnetaan

Lastuamisnesteestä työstöprosessissa muodostuva aerosoli sisältää useita erilaisia terveydelle haitallisia epäpuhtauksia, esimerkiksi liuenneita metalleja ja haihtuvia kemiallisia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Hengitystieoireita esiintyykin metallintyöstäjillä runsaasti.

Kolmasosa metallintyöstäjistä kertoo kärsivänsä työhön liittyvistä hengitystie- ja silmäoireista, ja ylähengitystieoireiden riski metallintyöstönesteille altistuneilla on noin nelinkertainen vertailuryhmään nähden. Lastuamisnesteiden on todettu aiheuttavan erilaisia hengitystieoireita, kuten nuhaa, yskää, hengenahdistusta, limannousua, kroonista bronkiittia, astmaa ja allergista alveoliittia.

AerOff-ratkaisun teho perustuu tutkittuun tietoon

Työterveyslaitos on jo vuonna 2009 antanut tavoitetasot metallityöstönesteiden altistumista kuvaaville indikaattoreille. Indikaattoriyhdisteeksi on suositeltu käytettävän alkanoliamiinien yhteenlaskettua pitoisuutta, jolle tavoitetasoksi on annettu 0,1 mg/m3.

Tavoitetasoa ei ole kuitenkaan aiemmin pystytty käytännössä saavuttamaan ilman, että kohdepoistoilma puhalletaan suoraan ulos, mikä ei tietenkään ole energiatehokkuuden tai ympäristönäkökulmien kannalta viisasta. AerOff-ratkaisun avulla voi saavuttaa määritellyt tavoitetasot ja silti kierrättää poistoilman takaisin työskentelyilmaan.

Alla olevassa kuvassa näkyvät Työterveyslaitoksen tekemät akkreditoidut mittaukset osoittavat huomattavan eron alkanoliamiinien yhteenlasketussa pitoisuudessa, kun sitä on mitattu erilaisten öljysumupuhdistimien jälkeen ja AerOff-ratkaisun jälkeen.

Alkanoliamiinien yhteenlaskettu pitoisuus perinteisillä puhdistimilla ja AerOff-ratkaisulla: puhtaustason parannus AerOff-ratkaisulla on dramaattinen.

Tarjoamme räätälöidyt ratkaisut

AerOff sopii kaikille vesipohjaisia lastuamisnesteitä eli muljuja käyttäville konepajoille. Koska jokainen konepaja on erilainen, räätälöimme ratkaisun asiakaskohtaisesti ottaen huomioon konekannan, nykyiset puhdistusratkaisut, ilmanvaihtojärjestelmän, koneiden käyttötuntimäärät ja erilaiset tarkkuusvaatimukset.

AerOff-ratkaisu voidaan asentaa sekä uuteen että olemassa olevaan työstökonekantaan. Mahdollisia olemassa olevia öljysumuerottimia voidaan useimmiten hyödyntää osana AerOff-ratkaisua.

 

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

Aeroff Oy, toimitusjohtaja Hanna Pihlajarinne, hanna.pihlajarinne@aeroff.fi

www.aeroff.fi

Videot

Animaatio AerOff -ratkaisusta

Konepajojen sisäilma

Aerosolien muodostuminen

Lähteet

Työterveyslaitos (2009, 1): Metallintyöstönesteiden alkanoliamiinien tavoitetasoperustelumuistio. Tavoitetaso TY-02-2009. Työterveyslaitos, 9 p.

Työterveyslaitos (2009,2) Suuronen, K: Metalworking fluids – allergens, exposure, and skin and respiratory effects, People and work, Research reports, no 85, Finnish Institute of Occupational Health, Tampere, 106 p. + 93 p. app.

Työterveyslaitos (2016): Metallityöstön kohdepoistoilman hallinta. TSR Loppuraportti Nro 113256.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje