Kaupallinen yhteistyö

Turvallisuus­osaaminen ammatti­taidon ytimessä

Turvallisuusosaaminen on paljon muutakin kuin asiaosaamista: se on positiivista asennoitumista turvallisuuteen, halua oppia ja muuttaa toimintatapoja, havainnointia, ymmärtämistä, sitoutumista ja välittämistä. Näitä taitoja myös ammattiin valmistuvien nuorten on tärkeä oppia.

| Teksti: Petri Pakkanen | Kuva: Mikaela Ahlfors

Ennakoiva turvallisuustyö näkyy työpaikoilla aktiivisena toimintana: turvallisuushavaintoina ja -kävelyinä, työkohteiden vaarojen tunnistamisena ja riskien arviointina, turvallisuuskeskusteluina ja -tuokioina sekä tavoitteellisena turvallisuuden johtamisena ja esimiestyönä. Erään yrityksen edustajan sanoin: ”Turvallisuus on yrityksessä strateginen valinta ja ykkösasia. Näin voisi olla myös oppilaitoksissa.”

Ammattiin valmistavassa koulutuksessa oppiminen tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla. Lisäksi oppilaitoksissa pyritään tunnistamaan aiemmin hankittua osaamista, jotta opinnot sujuisivat ja päästäisiin nopeasti kiinni työelämään. Se on toki nuoren kannalta usein positiivinen asia.

Työelämän näkökulmasta on tärkeää, että ammattiin valmistuvilla nuorilla on valmiudet tehdä työtä turvallisesti sekä kyky ja halu toimia ohjeiden mukaan. Kemianteollisuuden osaamiskartoituksessa 2018 yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä oli se, että turvallisuus on osa ammattitaitoa. Oikeaan asenteeseen kasvattava turvallisuuskulttuuri on luotava kaikkiin oppilaitoksiin.

Sama havainto on tehty monilla muillakin toimialoilla. Turvallisuusosaaminen edellyttää myönteisen turvallisuusasenteen rakentamista opinnoissa, turvallisuusasioiden näkyvää huomioimista oppilaitoksen arjessa, tietoa työpaikkojen turvallisuuskäytännöistä ja -johtamisesta. Tarvitaan myös selkeä ymmärrys oppilaitoksen ja työpaikan välille siitä, kuka opettaa turvallisuuden perusasiat ja mitä ne ovat. ”Hyvä turvallisuuskulttuuri luodaan yhdessä tekemällä ja yhteistyöllä”, totesi erään ammattikorkeakoulun opettaja, ja juuri näinhän se on.

Turvallisuuskumppani-hankkeessa olemme kohdanneet lukuisia opiskelijoita, opettajia ja työpaikkojen edustajia, jotka ovat pohtineet mahdollisuuksia kehittää asioita yhdessä, kumppaneina. Oppilaitokset ovat ottaneet kopin monista työpaikkojen turvallisuuskäytännöistä ja ryhtyneet kehittämään ja toteuttamaan niitä työpaikkojen tuella omassa arjessaan. Opiskelijat ovat tutustuneet jo oppilaitoksessa työelämän toimintamalleihin ja rakenteisiin, kuten työsuojelun yhteistoimintaan. Oppilaitoksessakin nämä toimintamallit ovat, joten voisivatko myös opiskelijat osallistua?

”Turvallinen työskentely on tärkeä osa ammattitaitoa. Ottakaa se omaksenne.” Näin kehotti valmistumassa oleva opiskelija vasta-aloittaneita opiskelijatovereitaan. Tähän yhtyvät varmasti myös työpaikat, jotka tarjoavat harjoittelumahdollisuuksia ja työllistävät nuoria tulevaisuudessa.

Petri Pakkanen on Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija.

 

Turvallisuuskumppani-hanke 

Turvallisuuskumppani-hanke on monialainen yhteistyöhanke, jota koordinoi Työturvallisuuskeskus. Yhteistyössä ovat aloittaneet Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Opetushallitus, Opiskelijajärjestöt SAKKI ry ja OSKU ry. Verkostojäseneksi on kesällä 2020 tullut Sivistystyönantajat ry. Hankkeen asiantuntijajäsenet ovat sisäasiainministeriöstä ja Turun yliopistosta.

www.turvallisuuskumppani.fi

Kommentit

  1. Tap tap tap!(Raikuvat ablodit) Hyvä Petri! ajatuksiisi on helppo yhtyä, kun kirjoitat niin kuin minä ajattelen.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje