Lyhyet

Aliurakoitsija kuoli satamassa – taustalla paljon turvallisuuspuutteita

| Teksti: Sanna Alajoki

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi satamayhtiön toimitusjohtajan ja elementtirakennuttajan edustajan 50 päiväsakkoon  työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin 18 000 euron yhteisösakkoon.

Inkoon sataman rakennustyömaalla oltiin kasaamassa varastorakennusta betonielementeistä. Omalla jalallaan seisova betonielementti oli nostettu paikalleen. Noston jälkeen elementtirakennuttajan aliurakoitsija oli mennyt elementin taakse samanaikaisesti, kun nostimena käytettyä kaivinkonetta oltiin siirtämässä. Betonielementti kaatui aliurakoitsijan päälle ja hän menehtyi.

Työturvallisuussuunnitelma ei ollut riittävän kattava

Käräjäoikeuden tuomion mukaan elementin kaatumisen syy jäi epäselväksi. Todennäköisimpänä pidettiin sitä, että kaivinkonetta siirrettäessä yksi elementin nostoketjuista otti kiinni elementissä olevaan nostokohtaan.

Oikeuden mukaan työturvallisuussuunnitelma oli liian suppea, koska siinä ei huomioitu kovan tuulen lisäksi muita tilanteita, jotka voisivat aiheuttaa betonielementin kaatumisen.

Oikeuden mukaan suunnitelmassa olisi tullut huomioida ainakin nämä seikat: Kaikkien asennukseen osallistuvien työntekijöiden tulisi olla samalla puolella betonielementtiä kuin nostin on. Työntekijät eivät saa mennä elementin toiselle puolelle ennen kuin nostoketjut on irrotettu ja työnjohtaja antaa luvan. Työnjohtaja saa antaa työntekijöille luvan mennä elementin taakse vasta sen jälkeen, kun hän on arvioinut, että riskiä elementin kaatumiselle ei ole, ja tarkistanut, että elementti on vakaasti paikallaan.

Rakennuttajana toiminut satamayhtiö ei ollut nimennyt rakennustyömaalle rakennustyön turvallisuudesta annetun asetuksen mukaista päätoteuttajaa. Toimitusjohtaja katsoi siirtäneensä pääosan vastuista toiselle henkilölle, joka teki rakennustyön työturvallisuussuunnitelman. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että päätoteuttajavastuu oli satamayhtiöllä ja sen toimitusjohtajalla, koska sitä ei nimenomaisesti ollut siirretty toiselle osapuolelle.

Tietämättömyys työturvallisuusvastuusta ei käy puolustukseksi

Työturvallisuusääntöjen huomioiminen on käräjäoikeuden mukaan työnantajan tärkeimpiä velvollisuuksia, eikä tietämättömyys työturvallisuussäännöksistä ole pätevä puolustus. Näin ollen toimitusjohtajan olisi tullut olla tietoinen tai selvittää työturvallisuussuunnitelman vaatimukset ja mahdolliset puutteet. Koska huolimattomuus oli syy-yhteydessä aliurakoitsijan kuolemaan, toimitusjohtajan syyksi luettiin työturvallisuusrikoksen lisäksi myös kuolemantuottamus.

Myös alihankkijan turvallisuutta on valvottava

Elementtirakentajana toimineen yrityksen työnantajan edustajan syyksi luettiin työturvallisuusrikos, koska hänen olisi tullut työnantajana valvoa omia työntekijöitään ja alihankkijaansa. Hänen olisi tullut valvoa, ettei kukaan työntekijöistä tai alihankkijoista oleskele elementin sillä puolen, jolle se voisi kaatua, ennen kuin työnjohtaja on tarkistanut, että elementti on vakaasti paikallaan.

Aliurakoitsijan kuolema on syy-yhteydessä valvomatta jättämisen kanssa, joten oikeus luki työnantajan edustajan syyksi myös kuolemantuottamuksen.

Työturvallisuus kuuluu työnantajan ydintehtäviin

Yhteisösakon osalta oikeus totesi, että yhtiön toiminnassa on rikottu työturvallisuusäännöksiä. Toimitusjohtaja toimi rakennuttajana ja nimettynä päätoteuttajana, vaikka hänellä ei ole ollut vaadittavaa tietotaitoa rakennushankkeista. Tämä johti puutteisiin työturvallisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhtiössä ei ollut ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin työturvallisuuden varmistamiseksi. Tuomioistuin kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että työturvallisuus kuuluu työnantajan ydintehtäviin.

Kuolemaan johtanut tapaturma sattui vuonna 2015. Käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuussa 2017.

(Lähteenä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje