Lyhyet

Alusten työtapoja satamissa valvotaan nyt tehostetusti

| Teksti: Sanna Alajoki

Työsuojeluviranomainen tehostaa työtapojen valvontaa tänä vuonna erityisesti Järvi-Suomen ja Suomenlahden satamissa. Syynä on yritys kitkeä yleisesti käytössä olevia vaarallisia toimintatapoja.

Aluksilla satamissa käytetään usein työtapoja, jotka aiheuttavat vaaratilanteita. Alus esimerkiksi kiinnitetään laituriin usein niin, että työntekijä joutuu hyppäämään laiturille ottamaan kiinnitysköyden vastaan. Kiinnityksen jälkeen kulkutienä aluksen ja laiturin välillä saatetaan käyttää luotsitikkaita.

Yllä kuvatut työtavat voivat pahimmillaan johtaa tapaturmaiseen kuolemaan. Kyseiset työtavat ovat yleisiä erityisesti pienillä aluksilla ja Järvi-Suomen satamissa.

Oikea tapa kiinnittää alus laituriin on se, jossa laiturilla vastassa oleva henkilö kiinnittää aluksen kiinnitysköyden laituriin. Tehtävä edellyttää lyhyttä perehdytystä ja oikeaa varustusta, kuten pelastusliivejä ja huomiovaatetusta.

Tehtaiden satamissa tehtävää hoitaa usein tehtaan henkilökunta. Yksityisissä ja kuntien satamissa sitä voi hoitaa esimerkiksi aluevartiointi, joka saapuu paikalle kutsuttaessa.

“Lähtökohta on, että kenenkään ei pidä liikkua laivan ja laiturin välillä, ennen kuin laiva on kiinnitetty”, sanoo merenkulun työsuojelutarkastaja Ilkka Kervinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Merenkulun työsuojelutarkastajien havaintojen mukaan erityisesti Järvi-Suomessa on tavallista, että aluksen ja laiturin välillä kulkemiseen käytetään luotsitikkaita tai muuta turvatonta ratkaisua. Työsuojeluvalvonnassa edellytetään, että alusten ja laiturin välillä käytetään vain turvallista kulkutietä.

“Turvallisin kulkutie aluksesta laiturille ovat laskuportaat. Luotsitikkaat on tarkoitettu vain luotsin käyttöön”, Kervinen muistuttaa.

Turvallisen kulkutien puuttuminen johti suomalaisen merimiehen kuolemaan Tanskassa tammikuussa 2012. Merimies nousi alukseen luotsitikkaita pitkin, putosi mereen ja kuoli.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on arvioitava töiden vaarat ja suunniteltava työt turvallisiksi. Valvonnan kohteena ovat alusten ja varustamoiden lisäksi myös satamat, joiden velvollisuus on ohjeistaa aluksia turvalliseen laituriin saapumiseen ja kulkutien käyttöön.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston merenkulun työsuojelutarkastajat valvovat alusten ja satamien työturvallisuutta koko Järvi-Suomen alueella ja Suomenlahden merialueilla.

(Lähteenä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje