Työturvallisuus

Reissutyössä on riskinsä

Toistuvat ulkomaille suuntautuvat työmatkat saattavat häiritä työntekijän hyvinvointia ja perhe-elämää. Työnantajan on huolehdittava siitä, että reissussakin työtä voi tehdä turvallisesti.

| Teksti: Irene Sillanpää | Kuva: Shutterstock

Sadat tuhannet suomalaiset matkustavat työssään. Tilastokeskuksen mukaan Suomesta tehtiin vuonna 2017 lähes kaksi miljoonaa ulkomaan työmatkaa, johon sisältyi yöpyminen kohdemaassa.

Matkustamisella on todettu olevan monia myönteisiä vaikutuksia uraan ja henkiseen kehitykseen. Usein toistuvana se kuitenkin kuormittaa ja sekoittaa työntekijän elämää, varsinkin jos hänellä on pieniä lapsia tai vaikkapa ikääntyvät, hoitoa tarvitsevat vanhemmat.

Myös ilmastonmuutos saa miettimään vaihtoehtoja lentomatkailulle. Tekniikka mahdollistaa etätapaamiset, joten vaihtoehtoja fyysiselle kohtaamiselle on tulevaisuudessa yhä runsaammin.

Psykologiset häiriöt yllättivät

Barbara Bergbom on psykologian tohtori ja Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija, joka on perehtynyt ulkomaan työmatkoihin reilun vuosikymmenen. Hän on kouluttanut aiheesta ja ollut kirjoittamassa oppaita turvallisesta matkustamisesta työtehtävissä.

Bergbomin mukaan ulkomaan työmatkoja tekevien hyvinvointi on melko uusi tutkimusalue. Pidempiä ulkomaankomennuksia on tutkittu pidempään.

Ensimmäinen raportti aiheesta on parinkymmenen vuoden takaa. Se tarkasteli Maailmanpankin työntekijöiden lääkärissäkäyntejä vakuutuskorvaushakemusten perusteella.

Raportista ilmeni, että runsaasti matkustava kävi myös usein lääkärissä. Käyntien pääasialliseksi syyksi oletettiin infektiotauteja, mutta yllättäen yleisin syy oli psykologinen tai stressiperäinen häiriö. Sama koski matkustavan työntekijän puolisoa. Mitä enemmän ulkomaan matkoja oli, sitä todennäköisemmin myös puoliso haki apua psykologisiin ja stressiperäisiin häiriöihin.

Monenlaisia kuormituksia

Työterveyslaitoksen tutkimukset vahvistivat nämä ulkomaan työmatkojen psyykkiset vaikutukset. Lisäksi on osoittautunut, että matkat aiheuttavat myös uupumisasteista väsymystä sekä ongelmia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Lasten ollessa pieniä kotiin jäävä puoliso saattaa tuntea itsensä yksinhuoltajaksi. Vapaa-aika kärsii, ja matkustajaa kuormittavat usein myös liiallinen työn määrä ja vaativuus.

Turvattomilla alueilla matkaavaa ja hänen läheisiään huolestuttaa vaara joutua ryöstön tai väkivallan uhriksi. Kokeneet matkustajat tosin ovat varovaisia, käyttäytyvät hillitysti ja välttelevät riskejä kaikin tavoin. Myös itsestä riippumattomat seikat saattavat kiristää hermoja.

Elintavatkin koetuksella

Näyttöä on Bergbomin mukaan myös siitä, että ulkomaan matkalla esiintyy ongelmia unen kanssa. Tutkimustulokset viittaavat lisäksi alkoholinkäytön lisääntyvän.

Työterveyslaitoksen tutkimus osoitti myös epäsäännöllisen syömisen, vähäisen liikunnan ja pitkien työpäivien liittyvän ulkomaan työmatkailuun. Ilmeisesti tavat vielä seuraavat kotimaahan. Kun matkan aikana työt jäävät rästiin, ei ehkä ehdi lounaalle.

– Vuorokauden valvomisen jälkeinen väsymys vastaa promillen humalaa. Kannattaa siis harkita, ajaako autolla kentältä kotiin, jos ei ole nukkunut pitkällä lennolla, Bergbom muistuttaa.

Hänen korostaa, että näistä terveyshaitoista on tutkimuksissa eniten näyttöä, mutta matkustamiseen liittyy toki myös paljon positiivisia voimavaratekijöitä. Onnistunut työmatka lisää työn imua.

– Vuosikymmenet työssään matkustanut jättäisi kenties matkat väliin, mutta uraansa aloittelevalle ne saattavat olla työn mieluisin osa.

Työnantajalla tärkeä vastuu

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramo painottaa, että työnantajalla on yleinen velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä, riippumatta siitä, tekevätkö he työtä kotimaassa tai ulkomailla. Moniportaisessa organisaatiossa ylemmän johdon pitää perehdyttää alemman portaan esimiehet heitä koskeviin vastuisiin alaisista.

– Työturvallisuuslakia sovelletaan ulkomailla työskentelyyn ja työn puitteissa matkustamiseen rajoitetusti, sillä työnantajalla ei ole samanlaista mahdollisuutta valvoa työtä kuin kotimaassa. Työpaikan turvallisuuskulttuurin mukaan joko mennään siitä, missä aita on matalin, tai osoitetaan huolenpitoa ja välittämistä enemmän kuin lain minimivaatimukset edellyttävät, Rauramo toteaa.

Työnantaja vastaa siitä, että työpaikalla on työsuojelun toimintaohjelma. Siinä kuvataan työympäristö ja sen riskit sekä toimenpiteet, joilla riskeihin varaudutaan. Lain mukaan työn vaarat ja haitat on tunnistettava. Riskit on arvioitava ja niihin varauduttava riittävin toimenpitein.

– Toiminta ulkomailla edellyttää organisaatioilta asema- tai kohdemaan lainsäädännön, kulttuuritekijöiden ja paikallisten erityispiirteiden monipuolista ja riittävää hallintaa. Lähtökohtana on, että kohdemaassa toimitaan vähintään yhtä turvallisesti kuin kotimaassa. Normeissa ja tavoissa toimia saattaa olla turvallisuuden kannalta merkittäviä eroja, Rauramo luonnehtii.

Riskit puheeksi ja hallintaan

Työturvallisuuskeskuksen julkaisema ohjevihkonen Turvallisesti työmatkalla ulkomailla sisältää kattavan tarkistuslistan seikoista, jotka työnantajan ja työntekijän on hyvä tietää ulkomaan työmatkoista. Sen avulla voi tehdä ohjeistuksen ja toimenpidesuunnitelman riskien vähentämiseksi. Tehokkainta on, jos se tehdään yhteistyössä johdon, työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja ulkomaanmatkatyön riskeihin perehtyneiden henkilöiden kanssa.

– Esimiehen täytyy ymmärtää vastuunsa ulkomaan työmatkoja tekevästä alaisesta. Ensimmäiseksi tulee selvittää kohdemaat erityispiirteineen. Riskeihin on varauduttava ja hankittava osaamista, Rauramo painottaa.

Hänen mukaansa on hyvä konsultoida kohdemaiden paikallisia asiantuntijoita ja huomioida se, että olosuhteet muuttuvat jatkuvasti. Riskikartoitus vaatii päivitystä erityisesti luonnonkatastrofin, poliittisen epävakauden tai terroriuhan aikana.

– Kohdemaiden lainsäädäntöön on perehdyttävä ennakolta, ennen kuin jotain ikävää tapahtuu työmatkalla. Ulkomailla sovelletaan oikeudessa paikallista lainsäädäntöä. Ulkoministeriön sivulta saa ajantasaista tietoa maiden turvallisuustilanteista, Rauramo vinkkaa.

Yhteydenpitotavat selviksi

Kattavaan riskianalyysiin kuuluu myös henkilökohtaisen riskiprofiilin laadinta. Henkilöön liittyviä riskejä voivat olla esimerkiksi terveydentilaan liittyvät ongelmat, kokemattomuus matkatyöstä, kielitaidon tai kulttuurierojen ymmärryksen puute ja sukupuoli.

Moniin riskeihin voidaan varautua terveystarkastuksilla, koulutuksella, ohjeistuksella ja perehdytyksellä. Esimerkiksi islaminuskoisiin maihin lähtevän naisen pitää ottaa huomioon tiettyjä seikkoja käyttäytymisessä ja pukeutumisessa.

– Työntekijän vastuulla on noudattaa niitä määräyksiä, jotka työnantaja on toimivaltansa puitteissa antanut. Monet työnantajat antavat ohjeistuksia myös vapaa-ajan turvallisuuden tueksi, Rauramo kertoo.

Työmatkan ajaksi on tärkeää sopia yhteydenpitokäytännöt esimiehen ja matkalla olevan välillä. Yhteys pitää saada helposti etenkin silloin, jos tapahtuu jotain ikävää. On hyvä sopia ennalta, kenelle pitää soittaa ja mistä saa apua. Maailmalla on yksityisiä palvelutarjoajia, jotka ovat erikoistuneet matkatyön turvallisuuden hallintaan.

– Esimerkiksi SOS International on maailmanlaajuinen yritys, josta saa apua matkatyön riskien ennakointiin sekä käytännön tilanteisiin vaikkapa hammassäryn tai varkauden yllättäessä, Rauramo sanoo.

 

Vinkit ulkomaan työmatkoihin

  • Tutustu ennakolta kohdemaan turvallisuustilanteeseen, tapoihin ja kulttuuriin. Toimi suositusten mukaisesti ja käytä tervettä talonpoikaisjärkeä.
  • Älä tee töitä vuorokauden ympäri, vaan varaa aikaa myös rentoutumiseen. Tutustu esimerkiksi paikalliseen nähtävyyteen.
  • Muista liikkua matkallakin. Käytä hotellin kuntosalia tai kävele ulkona.
  • Syö terveellisesti ja kevyesti. Nauti alkoholia kohtuullisesti.
  • Palaa iltaisin ajoissa hotellihuoneeseen rauhoittumaan ja nuku riittävästi.

 

Juttu on ilmestynyt aiemmin TTT-lehden numerossa 1/2019.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa koronavirustilanteesta.

Työturvallisuuskeskus: Turvallisesti työmatkalla ulkomailla

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje